c

Po 100 latach we Florynce powstanie nowy most

Press release 06.05.2013 15:16 CET

Pięć miesięcy potrwa budowa nowego mostu we Florynce (pow. nowosądecki). Obiekt powstanie w miejscu istniejącej przeprawy na drodze wojewódzkiej nr 981 między Grybowem a Krynicą. Na zlecenie małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nowy most wybuduje Skanska.

most we Florynce

Nowa przeprawa przez potok Binczarówka będzie kosztowała 1,5 mln zł netto (1,8 mln brutto). Budowa nowego mostu we Florynce jest konieczna ze względu na zły stan techniczny obiektu. Most jest zbyt mały, a jego nośność jest niewystarczająca.

Nowy w miejsce starego
Nowy most powstanie w miejscu obecnej przeprawy, która powstała w 1913 roku.
– Po 100 latach istnienia stary obiekt zostanie wyburzony – mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. - Na czas budowy nowego mostu przejazd przez potok Binczarówka we Florynce będzie zamknięty.
Poza budową mostu Skanska przebuduje też skrzyżowanie przed mostem od strony Grybowa.

Będzie bezpieczniej
Nowy most będzie większy niż obecny, a jezdnia poszerzy się o 2 m, dzięki czemu poprawi się płynność i bezpieczeństwo przejazdu w tym miejscu. – Zwiększy się również bezpieczeństwo pieszych, ponieważ na nowym moście wybudujemy chodniki – dodaje Witold Miśtak. – Do tej pory piesi przechodzący przez most we Florynce musieli poruszać się po jezdni.

Konieczne objazdy
Przez pięć miesięcy, bo tyle potrwa budowa nowego mostu, zamknięty będzie przejazd drogą wojewódzką nr 981 przez most we Florynce, gdyż stary obiekt zostanie rozebrany. Konieczne też będzie zamknięcie przebudowywanego skrzyżowania przed mostem od strony Grybowa.
Na czas zamknięć zostaną wprowadzone objazdy dla samochodów osobowych i ruchu ciężkiego.