c

Wiele się dzieje na stopniu wodnym w Chróścicach

Press release 11.07.2012 14:00 CET

Widać już pierwsze efekty prac modernizacyjnych na stopniu wodnym w Chróścicach, koło Opola. Od października ubiegłego roku Skanska prowadzi roboty, po zakończeniu których o ponad jedną trzecią zwiększy się przepustowość tej regionalnej drogi wodnej na Odrze.  Dzięki regulacji brzegów rzeki poprawi się również ochrona przeciwpowodziowa okolicznych miejscowości.

Stopień wodny Chróścice zostanie przystosowany do III klasy drogi wodnej, co oznacza, że będą mogły z niego korzystać jednostki pływające  o maksymalnej wadze do 1000 ton.

W ramach inwestycji w miejsce ponad stuletniego jazu iglicowego wykonamy nowoczesną konstrukcję trzyprzęsłowego jazu klapowego, który wyposażymy w nowoczesną sterownię. Nowy jaz będzie spełniać najwyższe wymogi ochrony środowiska: dla swobodnego przemieszczania się ryb wybudujemy przepławkę szczelinową, stworzymy oczka wodne, nasadzimy krzewy i drzewa, dzięki którym powstaną tu doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków zwierząt. To pierwsza budowa w Polsce , kiedy nowy jaz zostanie zrealizowany 50 m powyżej istniejącego obiektu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Inwestycja zakłada również remont i modernizację śluzy żeglugowej i awanportów. Dla zwiększenia atrakcyjności terenów przybrzeżnych wybudujemy ogólnodostępną, stalową, pieszo-rowerową kładkę.  Dodatkowo na obu brzegach wykonamy przystanie, nabrzeża przeładunkowe oraz drogi dojazdowe z placami manewrowymi.

- Wszystkie prace toczą się zgodnie z założeniami – mówi Bronisław Kapusta, Kierownik Budowy Skanska. – Jesteśmy na etapie wykonywania płyty dennej pierwszego przęsła nowego jazu, wykonujemy również roboty związane z budową nabrzeża i umacniamy brzegi Odry. Za nami prace związane z zabijaniem grodzic stalowych o długościach od 10 do 16 m, z których wykonane są ściany nabrzeży oraz grodzic dla budowy pierwszego z trzech przęseł jazu.

Długie na kilkanaście metrów grodzice stalowe zabijane były z wody w okresie zimowym, co stanowiło dodatkowe utrudnienie ze względu na zmienność stanu wód (od niskich, uniemożliwiających pływanie z powodu niemal braku wody, do stanów wysokich, uniemożliwiających pływanie z powodu zbyt dużego uciągu nurtu rzeki). Wyzwaniem były także zmienne warunki atmosferyczne.

W najbliższym czasie będziemy realizować prace związane z betonowaniem płyty dennej, przyczółka i filara pierwszego przęsła nowego jazu. Będą także kontynuowane roboty związane ze wzmocnieniem brzegów oraz budową nowego nabrzeża. Następnie wykonamy pozostałe dwa przęsła nowego jazu, zbudujemy kładkę komunikacyjną, a także wyremontujemy obie śluzy na stopniu w Chrościcach. Kontrakt zakłada też remont oraz wykonanie budynków dla personelu obsługującego stopień wodny.   

Prace na stopniu wodnym w Chróścicach zrealizujemy w ciągu 42 miesięcy. Ich zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2014 roku. Wartość wynosi blisko 70 mln brutto. Menadżer Projektu to Bogdan Wójcik, a Kierownik Budowy Bronisław Kapusta.

Inwestycję realizujemy na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych”

Chróściccy koszykarze

Chróścice to mała miejscowość w województwie opolskim licząca ok. 3 tys. mieszkańców. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z  II-IV wieku n.e., o czym świadczą liczne wykopaliska. Od XIII wieku biegł przez Chróścice  popularny szlak komunikacyjny, tzw. szlak wołowy, którym przepędzano stada bydła z Górnego Śląska, a nawet z Podola na jarmarki do Brzegu czy Wrocławia. Ludność Chróścic była jednym z największych eksporterów drewna opałowego i budulcowego, które spławiano Odrą razem z woskiem, miodem, wapnem, cegłami i smołą. Od połowy XIX wieku Chrościce zaczęły być znane z wyrobów wikliniarskich. Były także jednym z czterech nadodrzańskich ośrodków, w których wykonywano wyroby z czerwonej wierzby rosnącej nad rzeką. Koszyki i inne wyroby z wikliny wykonywały głównie kobiety i dzieci. Nie był to początkowo zawód przynoszący korzyści materialne, na szersza skalę produkcja rozwinęła się dopiero po 1945 roku. Swoje wyroby chróściccy koszykarze sprzedawali na targach, m.in. w Opolu, ale jeździli również na targi do Niemiec. Na początku XX wieku koszyki z Chróścic były znane już na sporych terenach Niemiec.

Śluzy i stopnie wodne

Od lat realizujemy prace z zakresu budowy śluz, kanałów, jazów i stopni wodnych. Najwięcej naszych projektów związanych jest z Wisłą. Do tej pory wybudowaliśmy stopnie wodne Dwory, Smolice i Dąbie, zrealizowaliśmy też kanał Łączany – Skawina. Jednym z naszych najciekawszych projektów z tego zakresu budownictwa był remont zabytkowej XIX-wiecznej śluzy w Kędzierzynie-Koźlu na Starej Odrze. Prace miały na celu zachowanie tego interesującego zabytku polskiej hydrotechniki o konstrukcji kamienno – drewniano – ceglano – betonowej.

Na Opolszczyźnie

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w przyszłości. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią. W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie.

Obecnie na terenie województwa opolskiego prowadzimy kilka projektów z zakresu budownictwa  hydroinżynieryjnego. Są to: remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, także kompleksowa poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego.