c

Skanska przebuduje drogę wojewódzką nr 726

Press release 06.10.2011 11:00 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 726. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a wartość kontraktu wynosi ponad 31 mln zł brutto.

W zakres kontraktu wchodzi przebudowa DW726 na odcinku Bukowiec Opoczyński – Dęborzeczka o długości 6,3 km. Jest to część zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów”.

W ramach prowadzonych prac wykonamy nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej wraz z podbudową oraz remont dróg dojazdowych, powiatowych i gminnych o długości prawie 7 km – mówi Robert Radacki, Menedżer Marketingu i Oferowania, Skanska.

W zakres robót wchodzi także rozbiórka i budowa nowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi. Wiadukt zostanie wykonany z belek prefabrykowanych typu T, a jego długość wyniesie 68,4 m. Wykonamy również nową kanalizację deszczową i sieć oświetleniową. Przebudujemy istniejącą sieć elektroenergetyczną, teletechniczną i wodociągową, a także odbudujemy przepusty.

Ostatnim zadaniem wchodzącym w zakres kontraktu będzie budowa zbiornika chłonno–odparowującego i retencyjnego.

Termin realizacji prac to 30 września 2013 r.