c

W ciągu 8 miesięcy w Suwałkach powstanie Transgraniczne Centrum Transferu Technologii

Press release 08.05.2013 14:00 CET

Skanska zrealizuje Centrum Transferu Technologii dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Kontrakt opiewa na blisko 5 mln zł netto, a jego zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2014 roku.

Nowo powstały obiekt posłuży przede wszystkim celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym. Budynek Centrum składać się będzie z trzech kondygnacji, w tym jednej podziemnej oraz dwóch nadziemnych. Na parterze i I piętrze usytuowane zostaną sale laboratoryjne, badawczo-rozwojowe i biurowe oraz pokoje socjalne. W podpiwniczeniu budynku zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz laboratorium branży budowlanej. Nowoczesne Centrum ma sprzyjać współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców.

Prace budowlane

W ramach kontraktu Skanska zbuduje trzykondygnacyjny obiekt i wykona m.in. instalacje elektryczne i teletechniczne. Firma zadba o przyłącze kablowe zasilania w energię budynku, przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum.

- Powstający budynek zostanie odsunięty od parterowego skrzydła na odległość ok. 3 metrów, tym samym tworząc wewnętrzne patio przykryte szklanym dachem. Dzięki temu doświetlone zostaną pomieszczenia w istniejącym już budynku oraz korytarze w nowo powstającym Centrum - wyjaśnia Grzegorz Pietrowski, Menadżer Projektu, Skanska. - Dodatkowo, aby budynek wyglądał nowocześniej, niektóre jego sale zostaną doświetlone od góry zainstalowanymi w dachu świetlikami.

Nowoczesny dźwig

Na potrzeby Centrum zaprojektowano specjalny dźwig do przewozu samochodów o udźwigu blisko 5 ton, który przewiezie samochody do garaży znajdujących się w piwnicach.

Budynek w liczbach:
• powierzchnia zabudowy - 643,30 m kw.
• powierzchnia użytkowa - ok. 1423,32 m kw.
• kubatura budynku –ok. 4485,00 m kw.
• liczba kondygnacji – 3

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regonie Działanie I.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.