c

Czas na remont północnej komory Śluzy Kłodnica

Press release 28.11.2012 09:00 CET

Rozpoczyna się remont komory północnej Śluzy Kłodnica. Kontrakt, który zrealizuje Skanska na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ma wartość ponad 17 mln netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Położona w miejscowości Kędzierzyn – Koźle Śluza Kłodnica jest ostatnią z sześciu śluz na Kanale Gliwickim. Kanał ten wybudowany został w latach 1935-1939, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Śluza Kłodnica należy do największych w Polsce. Wysokość piętrzenia wody sięga 10 m. Napełniona komora mieści ok. 10 000 m sześc. wody, jej długość wynosi 71,8 m, zaś wysokość ścian ponad 14 m.

Zakres prac

Powierzone Skanska prace obejmą remont komory północnej śluzy wraz z modernizacją mającą na celu zastąpienie przestarzałych rozwiązań technicznych nowymi technologiami. Mechaniczne elementy napędu segmentu oraz bramy dolnej zastąpione zostaną hydrauliką siłową.

„Śluzowanie” odbywać się będzie poprzez nowoczesny pulpit sterowniczy wyposażony w odpowiedni system komputerowy, do którego automatycznie przekazywane będą informacje na temat poziomów wody dolnej, wody w komorze oraz wody górnej.

Skanska wykona również naprawę elementów konstrukcyjnych komory północnej, remont nabrzeży i przepompowni wraz z wykonaniem nowego rurociągu oraz wymianą agregatu pompowego. Prace obejmą też remont budynku  technicznego maszynowni, budowę budynku socjalnego i dwóch pomostów, a także montaż systemu monitoringu, zliczania jednostek pływających oraz wykrywania obiektów zbliżających się do wrót.

Skanska wykona także remont i budowę dróg na terenie śluzy wraz z oświetleniem drogi dojazdowej i w rejonie budynku socjalnego.

To nie pierwszy kontrakt Skanska realizowany na Śluzie Kłodnica. W latach 2004 – 2007 firma była wykonawcą remontu południowej komory śluzy. Po pięciu latach przyszedł czas na remont komory północnej.

– Cieszymy się, że to właśnie my będziemy remontować dalszą część śluzy. Dobrze znamy ten obiekt, co na pewno ułatwi nam pracę. Ponadto ważnym elementem współpracy z RZGW Gliwice jest  również zakończona właśnie budowa Remontu Prawego Brzegu rz. Odry, spełniająca rolę przeciwpowodziową w miejscowościach Dziergowice i Lubieszów powyżej Śluzy Kłodnica – mówi Wojciech Bury, Projekt Menad��er, Skanska.

Śluzy i stopnie wodne

Skanska od lat realizuje prace z zakresu budowy śluz, kanałów, jazów i stopni wodnych. Najwięcej naszych projektów związanych jest z Wisłą. Do tej pory wybudowaliśmy stopnie wodne Dwory, Smolice i Dąbie, zrealizowaliśmy też kanał Łączany – Skawina. Jednym z naszych najciekawszych projektów z tego zakresu budownictwa był remont zabytkowej XIX-wiecznej śluzy w Kędzierzynie-Koźlu na Starej Odrze. Prace miały na celu zachowanie tego interesującego zabytku polskiej hydrotechniki o konstrukcji kamienno – drewniano–ceglano–betonowej.

Na Opolszczyźnie

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w przyszłości.

Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią. W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Obecnie na terenie województwa opolskiego prowadzimy kilka projektów z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego. Są to: remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, a także kompleksowa poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego.