c

Klasztor w Sieradzu już po remoncie

Press release 31.10.2013 12:20 CET

Zakończyła się przebudowa klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu. Wykonawcą prac o wartości 3,6 mln zł netto była Skanska. Firma zakończyła je na dwa miesiące przed terminem umownym.

Klasztor w Sieradzu po przebudowie

Zakres realizowanych przez Skanska prac obejmował przebudowę i renowację furty klasztornej i krużganków. Piętro zachodniego skrzydła klasztoru zostało zaadaptowane na salę muzealno-wystawową i multimedialną wraz zapleczem i przylegającymi pokojami gościnnymi.

- W skrzydle wschodnim odnowiliśmy i częściowo odtworzyliśmy drewnianą konstrukcję dachu, wzmocniliśmy ją, odtworzyliśmy pokrycie dachowe, orynnowanie i okna – mówi Sylwester Lewandowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Ta część klasztoru została zaadaptowana na pokoje gościnne z łazienkami.

W ramach prowadzonych prac zostały również przebudowane dwie klatki schodowe, zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione wszystkie instalacje w obiekcie.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych na poddaszu wschodniego skrzydła klasztoru pracownicy Skanska odkryli w warstwach poszycia stropu i dachu dobrze zachowane fragmenty gazet z drugiej i czwartej dekady XX wieku. – Gazety były wykorzystane do oddzielenia warstwy termoizolacji z trocin, układanej między krokwiami na deskach, od warstwy tynku trzcinowego – wyjaśnia Rafał Głaz, Kierownik Budowy, Skanska. Odnalezione periodyki zostały przekazane Inwestorowi i zostaną wyeksponowane w klasztorze.

Prowadzona przez Skanska przebudowa i remont klasztoru sióstr urszulanek w Sieradzu była jednym z elementów zadania „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka Starówka historycznym dziedzictwem regionu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Klasztor z historią

Historia klasztoru w Sieradzu sięga czasów średniowiecznych. Najstarsze skrzydła - zachodnie i północne - wzniesiono w XIII i XV wieku, skrzydło wschodnie w XVI wieku, a skrzydło południowe w 1651 roku. W skrzydle wschodnim wmurowana jest kamienna kula, pamiątka po najeździe krzyżackim. Poza czworobok klasztoru wysunięty jest stanowiący nieregularne przedłużenie skrzydła zachodniego dawny priorat, czyli siedziba przeora. Budynek ten powstał wcześniej niż kościół przyklasztorny. Pierwotną jego wielkość wyznaczają piwnice, które są jedynym zachowanym wczesnogotyckim wnętrzem w całym klasztorze.

Obecny wygląd prioratu jest wynikiem zmian i przeróbek z lat 1777 i 1925 (część budynku rozbudowano). W okresie międzywojennym i po wojnie w budynku prioratu mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje się Dom Pomocy Społecznej i pomieszczenia mieszkalne dla sióstr oraz mała kaplica.

To już drugi klasztor, jaki Skanska odnowiła w ostatnim czasie na terenie woj. łódzkiego. W połowie października został przekazany do użytku XVII-wieczny Klasztor Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim.