c

Więcej ścieżek rowerowych w Łodzi

Press release 17.10.2012 13:00 CET

Skanska wybuduje w Łodzi drogę rowerową w al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej, na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów oraz do dworca kolejowego Łódź Widzew. Projekt o wartości 4,2 mln zł netto zostanie zrealizowany dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

sciezki rowerowe w Lodzi

W ramach kontraktu powstanie ścieżka rowerowa o długości ponad 5 km, łącząca południowo-wschodnie dzielnice z centrum Łodzi. Na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Niciarnianej ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona po stronie północnej, natomiast od ul. Niciarnianej do ul. Augustów znajdzie się po stronie południowej.

Zakres robót

Podczas prowadzonych prac zostanie rozebrany stary chodnik oraz towarzysząca mu infrastruktura drogowa. Skanska wykona nową kanalizację deszczową, usunie kolizje teletechniczne, wodociągowe, gazowe itp.

Następnie będą prowadzone prace związane z budową ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej, natomiast ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego. Na zakończenie zostaną ustawione nowe znaki oraz elementy sygnalizacji świetlnej.

 - Wszelkie prace związane z budową ścieżki rowerowej nasza firma zakończy do 21 grudnia 2012 r. – zapowiada Robert Kowalski, Menadżer Projektu, Skanska.

Skanska w regionie

Na terenie województwa łódzkiego Skanska od lat realizuje projekty z zakresu budownictwa drogowo-mostowego. Obecnie prowadzimy prace związane z przebudową ulicy Łagiewnickiej oraz torowiska tramwajowego w ulicy Dolnej. Ponadto, budujemy odcinek 9 drogi ekspresowej S8 oraz rozbudowujemy drogę wojewódzką nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński – Dęborzeczka wraz z budową nowego wiaduktu nad magistralą kolejową. Realizujemy również przebudowę kilku ulic w centrum Sieradza oraz remonty nawierzchni bitumicznych na ulicach Biegunowej, Felińskiego oraz Niciarnianej w Łodzi.