c

Wybudujemy kanalizację sanitarną w gminie Mirzec

Press release 07.07.2009 00:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec, w województwie świętokrzyskim. Wartość robót wyniesie ponad 10 mln zł.

Kontrakt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej o długości ok. 30 km i tłocznej o długości ok. 8 km wraz z 16 pompowniami ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej powstanie na terenie gminy Mirzec w miejscowościach: Trębowiec Duży, Trębowiec Mały, Trębowiec Krupów, Mirzec Podborki, Mirzec Poduchowne, Mirzec Poddąbrowa, Mirzec Korzonek, Mirzec Podkowalów, Mirzec Ogrody, Gadka, Gadka Majorat oraz Jagodne. - Inwestycja, którą zrealizujemy, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnych mieszkańców - mówi Ryszard Dec, Menedżer Projektu, Skanska. - Będzie ona miała także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, a w szczególności na stan sanitarny środowiska gruntowo-wodnego. Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas zrealizowaliśmy sieci kanalizacyjne w Sandomierzu, Mielcu, Tarnobrzegu i Jaśle. Ponadto, wybudowaliśmy oczyszczalnie ścieków w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie oraz rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze i Stalowej Woli.