c

Skanska zakończyła rozbudowę Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Press release 08.01.2014 21:50 CET

Zakończyły się prace związane z rozbudową Oddziału Onkohematlogii w Kielcach. Przeprowadzane w nim będą transplantacje szpiku. Projekt, o wartości blisko 16,5 mln zł netto, zrealizowała Skanska.

Oddział onkohematologii w Kielcach

Chciałbym podziękować wykonawcy za znakomite zaangażowanie. Prace zostały wykonane z ogromnym sercem i pieczołowitością, powiedział w wywiadzie dla Radia Kielce, dyrektor ŚCO Stanisław Goźdź.

Powierzchnia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zwiększyła się o ponad 4 tysiące m kw. Pacjenci nowego Oddziału, oprócz transplantacji, będą mogli również korzystać z nowoczesnych terapii. Obecny oddział posiadający 28 łóżek był za mały, a niestety liczba chorych wzrasta. Teraz będzie liczył 51 łóżek.

Inwestycja obejmowała rozbudowę szpitala o 4-kondygnacyjny obiekt połączony z istniejącym kompleksem szpitala, mówi Sławomir Gołąbek, Kierownik Budowy.
- W nowo wybudowanym budynku znalazły się: Poradnia Onkohematologiczna wraz z laboratorium do badań zgodności tkankowej, Oddział Onkohematologii oraz dwa pododdziały: przeszczepów i białaczek. W dobudowanej części znalazły się też pomieszczenia magazynowe i techniczne, szatnie dla personelu i pracownia preparatyki komórkowej.

Nowy obiekt będzie współpracował z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, które wykonuje badania potencjalnych dawców szpiku, prowadzi również rejestr tych dawców.
Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane w nim zostały windy z dostępem na każde piętro oraz przyciskami z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, przyciskami otwierania, zamykania drzwi i alarmu oraz poręczami na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku. 

Szpital jeszcze czeka na wyposażenie, na które został rozpisany odrębny przetarg, po czym nastąpi szereg czynności wdrożenia, uruchomienia, kontroli wszystkich urządzeń. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną 2014 pacjenci będą mogli rozpocząć leczenie.

Skanska w regionie
Skanska od wielu lat buduje na terenie województwa świętokrzyskiego. Zrealizowaliśmy tu m.in.: projekt pn. rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego, aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego ośrodków przemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Firma zrealizowała także kanalizację sanitarną w gminie Mirzec i Skarżysku - Kamiennej. Aktualnie Skanska wykonuje kanalizację sanitarną w Masłowie i Zagnańsku oraz przebudowuje oczyszczalnię ścieków w Jędrzejowie.
Z kolejowych projektów firma prowadzi obecnie przebudowę stacji Żelisławice i Skarżysko - Kamienna. W ubiegłym roku Skanska przekazała do użytku obwodnicę Rakowa oraz drogę wojewódzką nr 764 na odcinku Staszów – Połaniec.