c

Nowe przejście graniczne w Siemianówce

Press release 27.08.2012 08:00 CET

Skanska podpisała z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim kontrakt na budowę I etapu kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Kontrakt o wartości prawie 14 mln złotych netto zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2013 r.

Zakres prac

Prace obejmują wykonanie infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce - dwóch bliźniaczych budynków administracyjnych oraz budynku laboratoryjnej kontroli fitosanitarnej. Budynek ten będzie posiadać wydzieloną część dla Sanepidu, przeznaczoną do kontroli przywożonych i przewożonych roślin oraz produktów roślinnych wraz ze środkami ich transportu przez granicę.

Skanska wykona także budowę rampy rozładunkowej do przeprowadzania rewizji celnych oraz parking dla 99 samochodów osobowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych, oraz dla 10 samochodów ciężarowych. Parking będzie przeznaczony zarówno dla samochodów służbowych, jak i dla petentów. Dodatkowo, teren zostanie wyposażony w ogrodzenie o długości ponad 1000 metrów. Placówka powstanie na powierzchni około 3,5 ha.

Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce przeznaczone zostało dla ruchu towarowego. Budowa przejścia jest niezwykle istotna z uwagi na ważną rolę, które pełni ono w handlu drewnem, towarami rolnymi i spożywczymi. Na całej wschodniej granicy jest mało kolejowych przejść towarowych, a istniejące w Siemianówce nie spełnia obecnie nowoczesnych standardów.

Przejście po szwajcarsku

Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu  Współpracy mającego na celu poprawę przepustowości i kontroli przejść granicznych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej – mówi Tomasz Mastej, Menadżer Projektu, Skanska S.A.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich.

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Na kwotę 406,6 mln zł opiewa 8 kolejnych kontraktów zawartych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w tym roku. Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic.

Skanska w regionie

Jest to kolejna inwestycja na terenie  województwa podlaskiego realizowana przez nowo utworzoną filię Skanska w Białymstoku. W sierpniu zakończyliśmy budowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach.