c

Skanska wyremontuje prawy brzeg Odry w m. Dziergowice-Lubieszów

Press release 22.11.2011 09:15 CET

Skanska podpisała umowę na remont ubezpieczenia prawego brzegu Odry na odcinku Dziergowice - Lubieszów. Inwestorem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Kontrakt, o wartości ponad 10,8 mln zł brutto, zrealizujemy do 10 listopada 2012 r.

Dziergowice i Lubieszów to miejscowości o unikalnych walorach przyrodniczych związanych ze starorzeczem Odry. Niestety, na skutek powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku, starorzecze stało się zagrożeniem dla mieszkańców i konieczne okazało się wyremontowanie ubezpieczeń na Odrze.

Nasze prace będą polegać na remoncie istniejących, ale będących w złym stanie technicznym ostróg, czyli rodzaju mechanicznej regulacji cieku w formie wału poprzecznego – mówi Marek Kucwaj, Menedżer Projektu, Skanska. - Ostroga regulacyjna służy do ochrony brzegu przed podmywaniem. Wykonamy również stabilizację brzegu w miejscach wyrw powstałych po ubiegłorocznej powodzi. Remontem objęte zostaną ubezpieczenia na odcinku o długości ponad 5,3 km.

W ramach podpisanego kontraktu zrealizujemy roboty przygotowawcze i ziemne w postaci wykopów pod budowle regulacyjne i ubezpieczeniowe, a także roboty ubezpieczeniowe polegające na remoncie ostróg, wykonaniu opasek brzegowych oraz wału faszynowego płaskiego. Zlikwidujemy także wyrwy w linii brzegowej i zbudujemy drogi dojazdowe i technologiczne, a po zakończeniu robót zajmiemy się naprawą istniejących dróg.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową. Wykonujemy obwałowania, pompownie i bulwary. Zabezpieczyliśmy przed powodzią Kraków, podwyższając i modernizując istniejące obwałowania i bulwary wiślane od stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie oraz tzw. strefy cofkowe i wały rzek Rudawa i Wilga. Wśród naszych projektów jest modernizacja obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu, które zapewniło kompleksową ochronę miasta przed powodzią.