c

Obwodnica Mroczy otwarta

Press release 21.07.2014 15:50 CET

W piątek otwarto obwodnicę Mroczy. Nowa droga odciąży znacząco centrum miasta. Wartość prac wyniosła 11,7 mln zł brutto. Kontrakt obejmuje również finansowanie inwestycji przez 10 lat. Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy Mroczy, a wykonawcą dokończenia budowy obwodnicy – firma Skanska.

Obwodnica Mroczy

O inwestycji
Obwodnica o długości 4,166 km przebiega po wschodnich obrzeżach Mroczy. Rozpoczyna się na drodze wojewódzkiej nr 241 od strony Więcborka. Następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 243 z Bydgoszczy, by zakończyć się na obecnej drodze wojewódzkiej nr 241w kierunku Nakla n/Not. Nowa droga przejmie ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 241. Powierzona firmie Skanska inwestycja byłakontynuacją prac rozpoczętych przez pierwszego wykonawcę, który nie dokończył zadania. - Prace, które zrealizowaliśmy w ramach dokończenia budowy objęły m.in. roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i ułożenie nowej warstwy asfaltu - mówi Przemysław Dąbrowski, Menadżer Projektu, Skanska. - Wykonaliśmy przepusty pod zjazdami, wymieniliśmy przepusty pod drogą i elementy odwodnienia nawierzchni.

Wybudowaliśmy trzy ronda, a wzdłuż całej obwodnicy - ścieżkę rowerową. Powstało też miejsce do ważenie pojazdów i parking z miejscem piknikowym. Dodatkowo, wykonaliśmy zjazdy na drogi boczne gminne i zjazdy na pola, zamontowaliśmy bariery ochronne i balustrady, wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe, a ronda zyskały dużo uroku poprzez zagospodarowanie ich zielenią.

- Za nami ponad rok intensywnej pracy – mówi Przemysław Dąbrowski. Od dziś kierowcy jadący z Więcborka do Nakła n/Notecią czy Bydgoszczy nie będą musieli wjeżdżać do Mroczy. Pojadą nowo wybudowaną obwodnicą, przez co czas przejazdu znacznie się skróci. Nowa droga odciąży centrum miasta, zwłaszcza rynek, zatłoczone obecnie przez kierowców tranzytowych, poprawi równie bezpieczeństwo podróżujących.