c

Nowa Kreślarnia dla Politechniki Warszawskiej

Press release 17.01.2014 15:22 CET

Prawie 12 mln netto będzie kosztowała rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawsiej. Prace, na zlecenie Politechniki Warszawskiej, wykona Skanska.

Nowa Kreślarnia Politechniki Warszawskiej - wizualizacja

W lipcu 2015 roku ma zakończyć się rozbudowa istniejącego gmachu Nowej Kreślarni, będącego siedzibą Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W zakresie umowy dobudowane zostanie nowe skrzydło. Będzie to budynek pięciokondygnacyjny o powierzchni zabudowy niemal 600 m kw - mówi Piotr Biedalak, Kierownik Budowy Skanska. - Z uwagi na połączenie nowego skrzydła z powstałym w okresie międzywojennym zabytkowym obiektem Starej Kreślarni Politechniki prace projektowe wymagały stałej współpracy
z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Obiekty będą połączone szklanym łącznikiem na poziomie 0-3. Elewacja nowego budynku będzie nawiązywać do architektury Starej Kreślarni.

W ramach projektu Skanska wybuduje: 10 laboratoriów, aulę, 37 pomieszczeń dla kadry naukowo-dydaktycznej, pomieszczenia administracyjno-biurowe i rekreacyjne. Łączna powierzchnia użytkowa budowanego skrzydła to 2661 m kw. Zostaną w nim zastosowane rozwiązania ułatwiające dostęp do edukacji osobom niepełnosprawnym, takie jak m.in.: pochylnie, podjazdy dla wózków, windy, odpowiednio wyposażone łazienki, właściwej szerokości drzwi, posadzki w jednym poziomie oraz oznakowanie wszystkich pomieszczeń językiem Braille’a. W toku prac firma wykona także przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także elektryczne i komunikacyjne.

Gmach Nowej Kreślarni usytuowany jest u zbiegu warszawskich ulic: Noakowskiego i Koszykowej. Dzięki rozbudowie zwiększona zostanie funkcjonalność oraz powierzchnia dydaktyczna obiektu, przy zachowaniu harmonii z istniejącym otoczeniem.

Inwestycja przyczyni się ponadto do stałego procesu modernizacji uczelni oraz wpłynie istotnie na podniesienie jakości kształcenia ponad dwóch tysięcy studentów.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją przez Politechnikę Warszawską projektu pn. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.

Firma z doświadczeniem
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskiego szkolnictwa. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechniki Poznańskiej, Rzeszowskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetów: Łódzkiego, Wrocławskiego, Olsztyńskiego, Zielonogórskiego, Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykonaliśmy prace wykończeniowe w Regionalnej Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W stolicy zrealizowaliśmy także Centrum Edukacji Nauk Interdyscyplinarnych dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Konstancinie wybudowaliśmy pierwszą w Polsce zieloną szkołę amerykańską.

Aktualnie budujemy m.in. Wydział Filologii Uniwersytetu  Łódzkiego, ośrodek badawczy dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a dla Uniwersytetu Rzeszowskiego realizujemy Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych oraz Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska. Modernizujemy także budynki Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie.