c

Skanska wspiera kampanię PIP „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”

Press release 24.09.2010 00:00 CET

Skanska wspiera kampanię, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie : „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. Jej organizatorami są Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W kampanię, poza Skanska, zaangażowało się sześć innych firm budowlanych: Bilfinger-Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal i Warbud, a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani” i producent siatek budowlanych i przemysłowych – firma Huck.

Celem kampanii jest pogłębienie wiedzy na temat przepisów BHP i zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z pracą w budownictwie, a dzięki temu – ograniczenie liczby wypadków. Podkreślony zostanie koszt wypadków przy pracy – niewspółmiernie wyższy od nakładów na bezpieczeństwo pracy.

Kampania kierowana jest do firm z branży budowlanej. Pracodawcy i inwestorzy mogą się w nią zaangażować poprzez umieszczenie na budowie planszy z hasłem i logotypem kampanii. Małe firmy budowlane, które będą chciały wziąć w niej udział, powinny najpierw wdrożyć rozwiązania promujące bezpieczeństwo. Po pozytywnej ocenie tych rozwiązań przez inspektora pracy firma otrzyma świadectwo udziału w programie.

Więcej na temat kampanii znajdziecie na stronie: www.bezupadku.pl

To już druga edycja kampanii na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W 2009 r. PIP skierowała ją za pośrednictwem radia i telewizji do osób pracujących na wysokości.

Przypomnijmy, że miesiąc temu prezesi zarządów największych firm budowlanych w Polsce, w tym Skanska, podpisali porozumienie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na placach budów. Partnerem zawartego porozumienia został Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając.