c

Skanska ma kontrakt drogowy za ćwierć miliarda zł

Press release 06.08.2008 15:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu. Wartość kontraktu to 257,6 mln zł brutto. Inwestycja potrwa 30 miesięcy.

Skanska, jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, podpisała z Gminą Wrocław kontrakt na budowę północnego odcinka obwodnicy (od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej).

Wartość inwestycji wynosi 257,6 mln zł brutto. - Jest to największa w historii drogowa inwestycja miejska we Wrocławiu. Wcześniej największym projektem był Most Milenijny, również zrealizowany przez Skanska - mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska we Wrocławiu.

Termin zakończenia prac ustalono na 30 miesięcy od daty podpisania kontraktu. Umowa zakłada wykonanie projektu oraz budowę 5 km trasy dwujezdniowej i dwukierunkowej.

- Wybudujemy też wiadukty drogowe nad ul. Obornicką i Żmigrodzką oraz nad linią kolejową. Powstaną również cztery przejścia tunelowe dla pieszych, tunel kolejowy i 11 przejść dla zwierząt. Umowa obejmuje także modernizację towarzyszącej infrastruktury komunalnej – dodaje Bogdan Rytwiński.

Obecnie Skanska wykonuje także odcinek autostrady A1 pomiędzy Rusocinem i Nowymi Marzami, który zostanie oddany do ruchu w październiku tego roku, czyli dwa miesiące przed terminem. Skanska realizuje także obwodnicę Pelplina, która ułatwi dojazd do autostrady A1. Zakończenie kontraktu, o wartości 79 mln zł planowane jest na lipiec 2010 r.