c

Do remontu idzie droga wojewódzka nr 395 na odcinku Wrocław - Strzelin

Press release 10.10.2013 00:00 CET

W czwartek, 10 października rusza remont DW 395 relacji Wrocław Strzelin. Inwestycję na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wykona firma Skanska. Jej wartość wyniesie ok. 6 mln zł netto. Prace potrwają do połowy listopada.

Download file

Remont drogi wojewódzkiej nr 395 obejmuje swoim zakresem siedem odcinków – od skrzyżowania DW nr 395 z drogą gminną w kierunku do miejscowości Rajków do rejonu przejazdu kolejowego – Strzelin. Łącznie wyremontowanych zostanie 6 km drogi.

Technologia głębokiego recyklingu
- Remont nawierzchni zostanie wykonany metodą recyklingu głębokiego na głębokość 25 cm – mówi Karol Gołębiowski, Menadżer Projektu, Skanska. - Taka technologia polega na wykorzystaniu istniejącej warstwy asfaltu, poddaniu jej recyklingowi samobieżną maszyną frezującą (recyklerem), a następnie dodaniu na miejscu do sfrezowanego destruktu mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE). Na tak utworzoną podbudowę zostaną ułożone 3 warstwy nawierzchni asfaltowych: profilująca, wiążąca i ścieralna z SMA (mieszanka mineralno-asfaltowa). Łącznie na całym remontowanym odcinku drogi zużyjemy ok. 15 tys. ton masy asfaltowej.

Metoda głębokiego recyklingu ma wiele zalet. Pozwoli na wzmocnienie istniejącej podbudowy jezdni, a przede wszystkim jest przyjazna środowisku – poprzez wykorzystanie starej nawierzchni asfaltowej na miejscu do podbudowy drogi unikamy zanieczyszczenie środowiska odpadem pochodzącym z rozbiórki.

Tymczasowa organizacja ruchu

Prace związane z remontem DW nr 395, na odcinku Wrocław – Strzelin, rozpoczynają się w czwartek, 10 października. Od tego dnia będzie obowiązywać organizacja ruchu zastępczego. Ruch po DW 395 będzie się odbywał jednokierunkowo od skrzyżowania z DW 346 w kierunku Wrocławia oraz od skrzyżowania z DW 346 w kierunku Strzelina.
Roboty remontowe prowadzone będą w dwóch etapach:

  • etap 1: prace prowadzone są na jezdni zachodniej, ruch odbywa się po jezdni wschodniej
  • etap 2: prace prowadzone są na jezdni wschodniej, ruch odbywa się po jezdni zachodniej.

Dla tych dwóch odcinków jednokierunkowych, również dla obu etapów, wyznaczone będą następujące objazdy:

  • dla odcinka od skrzyżowania DW 395 z 346 objazd w kierunku Strzelina wyznaczono drogą powiatową nr 1972D w miejscowości Wojkowice do Żórawiny i dalej drogą powiatową nr 1954D Żórawina - Bogunów – Węgry do drogi wojewódzkiej nr 346 i dalej do skrzyżowania z DW 395, następnie w prawo do Strzelina zgodnie z kierunkiem ruchu
  • dla odcinka od skrzyżowania DW 395 z 346 objazd w kierunku Wrocławia wyznaczono od skrzyżowania DW 395 z DW 396 w Strzelinie drogą wojewódzką nr 396 do miejscowości Gaj Oławski i dalej drogą wojewódzką nr 346 do skrzyżowania z DW 395, następnie w prawo do Wrocławia zgodnie z kierunkiem ruchu.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i wyznaczenie objazdów usprawni przejazd na odcinku Wrocław – Strzelin podczas remontu. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną wiązałby się z długim oczekiwaniem kierowców przed każdym wahadłem na siedmiu remontowanych fragmentach drogi.
Taka zmiana organizacji ruchu umożliwi także sprawne wykonanie prac, co pozwoli na maksymalne skrócenia czasu trwania remontu i szybkie przywrócenie ruchu na DW 395, na odcinku Wrocław – Strzelin. Prace remontowe zakończą się 15 listopada br.

Kierowców podróżujących remontowaną drogą wojewódzką nr 395 na odcinku Wrocław – Strzelin prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas remontu.

Pobierz