c

Wyremontujemy warszawskie Okęcie

Press release 11.07.2011 14:30 CET

Skanska podpisała umowę z PP „Porty Lotnicze” na remont nawierzchni płyty postojowej oraz drogi kołowania na lotnisku im. Chopina. Wartość kontraktu wynosi ponad 18 mln zł brutto.

Lotnisko im. Chopina obsługuje prawie 50% ruchu pasażerskiego w Polsce. Od początku 2011 r. na Okęciu zostało odprawionych ponad 3,3 mln pasażerów – to niemal 11 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Remont płyty zwiększy bezpieczeństwo naziemnego ruchu samolotów i prowadzonych tam operacji lotniczych – mówi Robert Wójcik, Menedżer Projektu, Skanska. - Górna płyta nawierzchni płyty PPS-3 i drogi DK-U2 nie nadaje się obecnie do eksploatacji z powodu licznych spękań i braku nośności i wymaga natychmiastowej naprawy.

W ramach prowadzonych przez nas prac wymieniona zostanie konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego drogi kołowania i płyty postojowej (ok. 38,5 tys. m kw.) oraz istniejące odwodnienie liniowe kanalizacji deszczowej. Zdemontujemy urządzenia oświetlenia nawigacyjnego i zlikwidujemy studnie kanalizacji deszczowej. Zbudujemy kanalizację kablową oświetlenia nawigacyjnego w warstwie podbudowy zasadniczej z montażem urządzeń i wykonamy drenaż odwadniający konstrukcji nawierzchni oraz oznakowanie poziome nawierzchni.

Skanska ma doświadczenie w rozbudowach i remontach na wielu lotniskach wojskowych i cywilnych w Polsce. Obecnie prowadzimy prace w portach lotniczych w Jasionce, Świdniku, Łasku i Powidzu.

Od wielu lat jesteśmy obecni na rynku warszawskim. Aktualnie budujemy m.in. Green Corner - zielony projekt biurowy, który powstaje z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa i z uwzględnieniem kryteriów certyfikacji LEED oraz odcinek Trasy Mostu Północnego.