c

Nowy ośrodek badawczy dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Press release 05.09.2012 09:00 CET

Przy lubelskim Uniwersytecie Medycznym powstanie Ośrodek Medycyny Doświadczalnej. Prace przy jego budowie potrwają do października 2014 r., a ich wykonawcą będzie Skanska. Wartość kontraktu wynosi ponad 8 mln zł netto.

Zakres prac, które wykona Skanska, obejmuje zaprojektowanie i budowę Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek z przeznaczeniem do prowadzenia prac hodowlano-eksperymentalnych na zwierzętach (myszy, szczury, króliki), z wyłączeniem badań na zwierzętach doświadczalnie zakazanych.

Obiekt zostanie zrealizowany przez Skanska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci instalacji elektrycznych i teletechnicznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnej i gazów medycznych, węzła ciepłowniczego oraz dróg, parkingów i zieleni na niezabudowanej powierzchni wokół budynku. Projekt będzie realizowany w formule „Design & Build” („Projektuj i buduj”).

Inwestorem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej.

Obiekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie drugim tego rodzaju ośrodkiem badawczym we wschodniej Polsce. Obecnie jedyną tak nowoczesną placówką jest Centrum Medycyny Doświadczalnej UM w Białymstoku.

Badania prowadzone przez lubelską placówkę będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zakładów naukowo-badawczych i klinik, jak również przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, spożywczego i rolnego. Prowadzone tu doświadczenia będą miały wpływ na rozwój medycyny. Ośrodek umożliwi także rozwój i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej uczelni i przyczyni się do poprawy jakości kształcenia studentów.

Najwyższe standardy badań

Obiekt będzie podzielony na trzy strefy: hodowlano–eksperymentalną, gospodarczo-techniczną i socjalno–rekreacyjną – mówi Dionizy Iwaszko, Menadżer Projektu, Skanska. - Strefa hodowlano–eksperymentalna (zamknięta) będzie przeznaczona na prace badawcze prowadzone na zwierzętach. W strefie tej będą się mieścić pomieszczenia hodowlane, pomieszczenia kwarantanny (dla zwierząt sprowadzanych z zewnątrz) oraz pokoje laboratoryjne. Część gospodarczo-techniczna będzie się składać z magazynów sprzętu, paszy i wyściółki dla zwierząt oraz całego zaplecza technicznego. Stefa socjalno–rekreacyjna będzie obejmować pomieszczenia biurowe, archiwum, szatnie i portiernię – dodaje Dionizy Iwaszko.

Warunki, w jakich prowadzone będą hodowla, kwarantanna i doświadczenia, mają spełniać najwyższe światowe standardy higieniczne. Wysoki reżim sanitarny, jakiego wymagają zwierzęta hodowlane, zostanie osiągnięty poprzez ich izolację od wpływów środowiska zewnętrznego za pomocą systemu śluz, specjalnych okien podawczych, dezynfektorów i urządzeń służących do sterylizacji. Cały sprzęt służący do hodowli zwierząt (regały, klatki, poidła) oraz pasza i ściółka dla zwierząt będą wyjaławiane
w specjalnych autoklawach zanim trafią do właściwych pomieszczeń.

Pracownicy obsługujący część hodowlaną będą musieli każdorazowo przechodzić przez specjalną śluzę, wymieniać odzież na wyjałowioną, korzystać z natrysków oraz stosować ochronne obuwie i odzież. W ośrodku badania będzie mogło prowadzić jednocześnie od 16 do 24 pracowników naukowych i 16 pracowników technicznych.

Firma z doświadczeniem

Skanska realizuje projekty dla służby zdrowia od wielu lat. Nasze projekty z tego obszaru budownictwa to m.in. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
w Kielcach, a także Centralny Szpital Kliniczny oraz budynek Rezonansu Magnetycznego dla Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.

Rozbudowaliśmy Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W Trzebnicy rozbudowaliśmy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej o pawilon dla oddziału rehabilitacji, a w Toruniu zrealizowaliśmy „pod klucz” Specjalistyczny Szpital Miejski.

Skanska w regionie

Rozbudowa infrastruktury naukowo - badawczej UM w Lublinie to kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na terenie województwa lubelskiego.
W Dęblinie na lotnisku wojskowym budujemy strażnicę lotniskowej straży pożarnej. W Lublinie modernizujemy Klinikę Okulistyki, a w Lubartowie budujemy halę magazynową dla firmy Roto Frank. Prowadzimy również prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Nałęczowie, modernizujemy linię kolejową nr 30 między Lublinem a Lubartowem, a w Świdniku pod Lublinem zrealizowaliśmy kontrakt związany z budową infrastruktury lotniska.

W Puławach wybudowaliśmy hipermarket „Tesco” i halę handlową „Leroy Merlin”, a w Lublinie zrealizowaliśmy osiedle mieszkaniowe „Słoneczny Dom” i przebudowaliśmy Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. W Dęblinie wyremontowaliśmy ogrodzenie lotniska wojskowego, a w Elizówce koło Lublina wybudowaliśmy halę handlowo – magazynową dla Lubelskiego Rynku Hurtowego.