c

Ostrowiec Świętokrzyski ma nowoczesną oczyszczalnię

Press release 03.12.2012 11:00 CET

Po dwóch latach prac zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powstała pól wieku temu oczyszczalnia jest teraz jedną z najnowocześniejszych w województwie, a jej przepustowość wzrosła do 16 800 m sześc./dobę. Wartość zrealizowanego przez Skanska kontraktu wyniosła blisko 28 mln zł netto.

oczyszczalnia w Ostrowcu Swiętokrzyskim

Ostrowiecka oczyszczalnia ścieków powstała w latach 60. XX wieku. Rozwój miasta, a co za tym idzie wzrastająca ilość ścieków, spowodowała konieczność przeprowadzenia modernizacji istniejącego obiektu.

Zrealizowany przez Skanska kontrakt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowych i modernizację istniejących obiektów. Inwestorem prac były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W okresie dwóch lat realizacji zadania oczyszczalnia zmieniła się w obiekt nie do poznania. Wyeksploatowane obiekty zostały oczyszczone, odnowione i wyposażone w najnowocześniejszej klasy urządzenia, armaturę i aparaturę. Modernizacją zostało objęte aż trzydzieści obiektów, powstało sześć nowych, a czternaście istniejących zostało rozebrane. Skanska wybudowała dodatkową komorę fermentacyjną, stację zagęszczania, odwadniania, dezintegracji i higienizacji osadów, dwukomorowy piaskownik podłużny, a także nowy zbiornik biogazu. Do zadań wykonawcy należało również zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

- Prace na oczyszczalniach należą do szczególnie niebezpiecznych – mówi Władysław Cuber, Kierownik Budowy, Skanska. - Niosą ze sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Bardzo duży nacisk kładliśmy na kwestie związane z bezpieczeństwem. Wszystkie roboty prowadzone były pod stałym nadzorem oraz w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Dodatkowym utrudnieniem przy realizacji kontraktu było prowadzenie prac przy czynnej oczyszczalni.

- Oczyszczalni nie da się tak po prostu wyłączyć na jakiś czas – dodaje Władysław Cuber. - Przy remoncie pompowni I i II stopnia ścieki musieliśmy przepompowywać mobilnymi pompami sprowadzanymi specjalnie do tego celu z zewnątrz. Dzięki dobrej organizacji pracy i doświadczonemu zespołowi wszystkie prace zrealizowaliśmy w terminie.

Ostrowiecka oczyszczalnia to dziś zupełnie inny obiekt - dodatkowe zbiorniki, lepsza technologia i elektroniczne centrum sterowania czynią ją jedną z nowocześniejszych w województwie.

Firma z doświadczeniem

Skanska ma długoletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków.  

-Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze, Tychach, Myślenicach, Baranowie Sandomierskim i Nowym Dworze Mazowieckim – mówi Maciej Piecuch, Menadżer Projektu, Skanska - Wybudowaliśmy nowe oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie. Rozbudowaliśmy również przemysłową oczyszczalnię ścieków dla browaru Carlsberg w Brzesku, a w Tarnobrzegu odbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków zniszczoną w trakcie powodzi w 2010 roku.

Skanska w regionie

Skanska od wielu lat realizuje obiekty na terenie województwa świętokrzyskiego. Zrealizowaliśmy m.in.: projekt pn. rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego, aktywizację gospodarczą województwa świętokrzyskiego - ośrodków przemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim. W powiecie starachowickim firma zrealizowała kanalizację sanitarną w gminie Mirzec i w Skarżysku Kamiennej. Aktualnie Skanska realizuje kanalizację sanitarną w Skarżysku Kościelnym oraz przebudowuje oczyszczalnię ścieków w Skarżysku Kamiennej.