c

Rzeszowska okrągła kładka dla pieszych zwyciężyła w „Konkursie Mostowym 2012”

Press release 14.12.2012 10:00 CET

Zrealizowana przez Skanska, pierwsza w Polsce pierścieniowa kładka dla pieszych, zwyciężyła w IV edycji „Konkursu Mostowego” im. Maksymiliana Wolfa. Jury konkursu doceniło walory estetyczne obiektu i kunszt inżynierski budowniczych rzeszowskiej okrągłej kładki.

kladka dla pieszych w Rzeszowie

22 listopada br. podczas Wrocławskich Dni Mostowych laureatom konkursu wręczono statuetki. Od czterech lat ogólnopolskie czasopismo „Mosty” przyznaje nagrody dla najciekawszych inwestycji mostowych w naszym kraju. Konkurs promuje polską myśl projektową oraz wyróżnia obiekty, które zwracają uwagę swoją formą, wzbogacają krajobraz polskich miasta i jednocześnie są przykładem zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

- Zwycięstwo w konkursie i nagroda ma dla naszego zespołu szczególne znaczenie – mówi Mirosław Gucwa, Menadżer Projektów, Skanska. Zadowolenie z pracy na tym projekcie wynika nie tylko z faktu, że zrealizowaliśmy skomplikowany pod względem inżynierskim obiekt, a również z tego, że każdego dnia musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom. Teraz ogromna satysfakcja płynie ze świadomości, że efekty naszej pracy zostały zauważone przez znaczące autorytety środowiska mostowego w Polsce i ocenione jako najciekawsze w kraju – dodaje M. Gucwa.

Patronem konkursu jest Maksymilian Wolf, żyjący w latach 1921-2007 wybitny polski inżynier mostowy, który wprowadził do polskiego mostownictwa metody wspornikowe budowy mostów z betonu sprężonego.

Co roku nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

- most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła >50 m
- most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła < 50 m
- realizacja projektu kładki dla pieszych
- renowacja obejmująca ustrój nośny istniejącego obiektu inżynierskiego.

Pierwsza w Polsce okrągła kładka dla pieszych

Otwarta w połowie listopada br. okrągła kładka dla pieszych jest jednym z najciekawszych projektów, jakie Skanska zrealizowała w Polsce. Rzeszowska kładka jest wyjątkowa w skali całego kraju, nie tylko ze względu na kształt - okrągły ustrój nośny i skośne podpory - ale również ze względu na wyposa-żenie: specjalnie hartowane i klejone szkło dla balustrady, obudowane szyby windowe, iluminację świetlną całego obiektu i wreszcie afrykańskie drewno, z którego został wykonany pomost kładki.

Unikalny obiekt powstał nad skrzyżowaniem al. Piłsudskiego i Grunwaldzkiej - jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc na głównej arterii komunikacyjnej Rzeszowa. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo pieszych.

Inwestycję o wartości 10,7 mln zł netto Skanska zrealizowała na dwa tygodnie przed terminem wynikającym z umowy. Inwestorem był Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.