c

Obwodnica Andrespola zyska nową nawierzchnię

Press release 30.05.2014 07:00 CET

12 maja br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową północnej obwodnicy Andrespola. Wykonawcą inwestycji jest Skanska, a inwestorem Gmina Andrespol.

ul. Młynarska

W ramach pierwszego etapu przebudowany zostanie odcinek główny oraz odcinki boczne ulicy Młynarskiej od Rokicińskiej do Turystycznej, Turystyczna od Młynarskiej do Fredry oraz Fredry od Młynarskiej do Turystycznej. Łącznie prace obejmą prawie 2 km. Zakres prac, jakie wykona Skanska, obejmuje wymianę nawierzchni dróg, wykonanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, poboczy oraz zjazdów, a także budowę oświetlenia wzdłuż ul. Turystycznej, modernizację oświetlenia przy ul. Fredry oraz przebudowę gazociągu w ul. Młynarskiej i Turystycznej,

Roboty trwają
Obecnie trwają roboty związane z ustawieniem krawężników i rozbiórkami na ulicy Młynarskiej oraz zabezpieczeniem podziemnych linii teletechnicznych w ulicy Fredry i Młynarskiej – mówi Paweł Stępień, Kierownik Budowy, Skanska. 2 czerwca rozpoczniemy ustawianie krawężników na ulicy Fredry oraz przebudowę gazociągu w ul. Turystycznej. Przebudowa gazociągu w ulicy Młynarskiej rozpocznie się natomiast 6 czerwca – kontynuuje.

Chwilowe utrudnienia
Prace wiązać się będą z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu. W dniach 25-30 czerwca mogą wystąpić utrudnienia z dojazdem do posesji związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na ul. Młynarskiej, Turystycznej i A. Fredry. Kierowców i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót – apeluje Paweł Stępień.

Lepiej i bezpieczniej
Mieszkańcy Andrespola zyskają nową nawierzchnię na ulicach prowadzących do ich posesji. Polepszy się komfort komunikacji oraz bezpieczeństwo. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2014 r. Ich wartość wyniesie ok. 1,8 mln zł brutto.

Pobierz