c

Skanska wybuduje fragment drogi ekspresowej S8

Press release 05.10.2011 13:30 CET

Skanska podpisała umowę na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Walichnowy – Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi. Wartość prac, które zrealizujemy, wynosi 197,7 mln zł brutto.

S8

Budowana obecnie droga ekspresowa S8 stanowi polską część europejskiej trasy E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Biegnący przez Polskę odcinek E67 ma długość 785 km, a w jego skład wchodzą: droga S61 (do Ostrowi Mazowieckiej), DK8, A8 i S8 (do granicy z Republiką Czeską).

Dostosowanie DK8 do standardów drogi ekspresowej pozwoli na wyeliminowanie niebezpiecznych punktów oraz skrócenie czasu przejazdu. Trasa S8 przebiegać będzie od Wrocławia do Białegostoku, łącząc aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Obecnie, z zaplanowanych 557 km, status drogi ekspresowej S8 posiadają odcinki o łącznej długości 66,5 km, z których najdłuższy jest odcinek Radzymin – Wyszków (36,7 km).

Zakres prac

W ramach podpisanej umowy wybudujemy fragment drogi ekspresowej S8 o długości 1,3 km wraz z Węzłem Wrocław oraz 2,8 km autostrady A1 w pobliżu Łodzi. Na tych odcinkach zastosujemy nawierzchnię betonową o powierzchni 150 500 m2. Powstaną także drogi dojazdowe z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 17 400 m2i łącznej długości około 2,5 km.

W zakres prac wchodzi również budowa 4 wiaduktów nad autostradą A1. Jeden z nich zostanie wzniesiony jako dwa oddzielne wiadukty. Łączna długość obiektów mostowych wyniesie prawie 400 m.

W ramach kontraktu wykonamy także przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, kanalizację deszczową i sieć wodociągową. W zakres prac wchodzą również instalacje teletechniczne, telematyczne, energetyczne oraz oświetleniowe.

Termin realizacji prac wynosi 27 miesięcy od daty podpisania kontraktu.

Skanska w regionie

Na terenie województwa łódzkiego Skanska działa jako generalny wykonawca obiektów budownictwa ogólnego i drogowego. Wybudowaliśmy m.in. biurowiec Europejskiego Centrum Usług Philips (obecnie Infosys), zakłady produkcyjne dla takich firm jak: Bosh-Siemens, Hutchinson, Wirthwein oraz budynki użyteczności publicznej: Teatr Nowy w Łodzi, pływalnię Wodny Raj, budynek Wydziału Prawa, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Nasza Firma przebudowała także ul. Zachodnią i al. Włókniarzy. Obecnie prowadzimy w Łodzi, między innymi, prace związane z rewitalizacją budynków EC-1 Wchód, willi Meyera, budową biurowca Green Horizon, hali wielofunkcyjnej Międzynarodowych Targów Łódzkich i remontu XIV Domu Studenckiego Uniwersytetu Łódzkiego. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na przebudowę ulicy Łagiewnickiej. W tym roku zakończymy także przebudowę ul. Rudzkiej w Łodzi, dróg wojewódzkich nr 703 oraz 725 oraz drogi krajowej nr 12 w miejscowości Przygłów.

Firma z doświadczeniem

Skanska jest jedną z czołowych firm branży budowlanej w Polsce. Realizujemy kontrakty z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego i inżynierii lądowej. Do naszych najważniejszych kontraktów drogowych należy m.in. budowa północnego odcinka autostrady A1, zachodniej obwodnicy Poznania, wschodniej obwodnicy Wrocławia, czy modernizacja drogi krajowej nr 4 na odcinku Pilzno-Ropczyce. 

Pobierz