c

W Gdańsku podpisano umowę na wykonanie dojazdów do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Press release 04.08.2014 14:00 CET

Inwestycja, na której realizację podpisano dziś umowę, to gwarancja tego, że pod koniec września 2015 roku w Gdańsku powstaną dojazdy do przystanku PKM Jasień i PKM Kiełpinek. Ponadto projekt obejmie budowę węzłów integracyjnych PKM Brętowo, PKM Kiełpinek oraz PKM Jasień.

Kontrakt, którego wartość opiewa na ponad 29,5 mln PLN zł netto zostanie zrealizowany przez firmę Skanska w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja jest częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli Marszałek Pomorza Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes GIK/inwestora zastępczego Ryszard Trykosko oraz przedstawiciel wykonawcy Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska, Paweł Piński.

Infrastruktura towarzysząca PKM
Całość realizacji obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych w celu wykonania infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Projekt został podzielony na trzy części.

Dojazd do przystanku PMK Jasień
Pierwsza z części obejmuje wykonanie dojazdu do przystanku oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. - W ramach tej części zadania jako generalny wykonawca odpowiadamy m.in. za: budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM – mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska. Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną również dojazdy do ogródków działkowych, powstaną nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe. Zakresem prac objęta została także budowa wiaduktu drogowego i muru oporowego przy ul. Gronostajowej oraz przy Stawie Wróbla, budowa przepustów drogowych oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonawca odpowiada również za nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz montaż wiat przystankowych. Oprócz budowy dojazdu do przystanku PKM Jasień Skanska wykona również szereg prac związanych z budową węzła integracyjnego PKM Jasień. Prace te obejmą m.in. budowę: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu na 82 miejsca postojowe, zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzenia zieleni.

Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek
Druga część zadania obejmuje budowę dojazdu do przystanku oraz węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. -W przypadku realizacji przez Skanska tej części zadania odpowiadamy przede wszystkim za prace związane z przebudową istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek, budowę chodników i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kablowej oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych a także nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych - mówi Anna Bystry. W ramach prac wykonawca zrealizuje również budowę węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. Ich zakresem objęta zostanie budowa: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla 82 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia a także  nasadzenia zieleni.

Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Kolejna, trzecia część zadania przewiduje prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Prace te swoim zakresem obejmą m.in. budowę: drogi manewrowej, parkingu dla 19 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.

Dzięki inwestycji powstanie całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Z pewnością powstałe dojazdy oraz węzły integracyjne usprawnią komunikację oraz pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo na drodze.