c

Wschodnia Obwodnica Wrocławia otwarta

Press release 15.02.2013 14:00 CET

Zaledwie kilka minut zajmuje teraz przejazd nową drogą z Siechnic do Łanów, który wcześniej trwał nawet godzinę. Oddany dzisiaj do ruchu prawie 8-kilometrowy odcinek to ważny fragment powstającej trasy Bielany-Łany-Długołęka. Docelowo obwodnica połączy autostradę A-4 z drogą na Warszawę S-8. Najtrudniejszy, ponad 5,5-kilometrowy fragment tej trasy, biegnący przez niedostępne do tej pory tereny zalewowe, wykonała Skanska. 

1

Uroczyście otwarty 15 lutego br. odcinek drogi ma szczególne znaczenie ze względu na most przez rzekę Odrę i Oławę. Jest to najważniejszy element obwodnicy z punktu widzenia kierowców. Dzięki niemu zmotoryzowani nie będą musieli jechać przez most Grunwaldzki we Wrocławiu lub dojeżdżać przez oddaloną o prawie 30 km przeprawę w Oławie.

Najtrudniejszy fragment                       

Wykonaliśmy najtrudniejszy inżynieryjnie i technicznie fragment obwodnicy. 
-  Było to bardzo duże wyzwanie budowlane – mówi Jacek Pysz, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. – Zrealizowana przez nas trasa przebiegała w całości nad wodą, terenami zalewowymi, polderami i rozlewiskami Oławy i Odry. Zbudowaliśmy 3 mosty o długości od 102 do 268 m. Powstały też 2 estakady nad terenami zalewowymi, z których jedna ma 532 m, a druga 612 m długości. Prace rozpoczęliśmy na ul. Stawowej w Siechnicach, a zakończyliśmy na ul. Odrzańskiej w Łanach. Nad tą ulicą zbudowaliśmy 14-metrowy wiadukt drogowy. Na całym realizowanym odcinku drogi wykonaliśmy 15 przejść dla zwierząt.

Kontrakt objął również przebudowę starej i budowę nowej infrastruktury technicznej (wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej). Wzdłuż całej trasy Skanska  zbudowała ciągi piesze i ścieżki rowerowe, zainstalowała oświetlenie, a na terenach zabudowanych ponad 3000 m kw. ekranów akustycznych.   

- W trakcie realizacji wykonaliśmy ponad 851 tys. m sześc. nasypów pod jezdnię oraz położyliśmy 45 tys. m kw. nawierzchni asfaltowej – dodaje Jacek Pysz.

Posadziliśmy las                                                 

W ramach kompensat przyrodniczych Skanska posadziła 32 ha lasów.

– Odbudowaliśmy staw, o powierzchni 2500 m kw. i przenieśmy do niego całą faunę i florę – wyjaśnia Jacek Pysz. - W trakcie inwestycji naszym zadaniem było koszenie 120 ha łąk na terenie pomiędzy korytem rzeki Oławy, planowaną trasą drogi a południowym wałem polderu Oława.                 

Wartość projektu, zrealizowanego przez Skanska na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, wyniosła ponad 185 mln zł netto.

Skanska realizuje obecnie dla samorządu województwa dolnośląskiego most graniczny pomiędzy polską Sieniawką a niemieckim Zittau. Będzie to fragment drogi transgranicznej od Zittau do Hradec, budowanej wspólnie przez Dolny Śląsk, Saksonię i Liberecky Kraj. W Brzegu Dolnym Skanska buduje, wyczekiwany od 20 lat, most przez Odrę, który połączy powiaty wołowski i średzki.

Pobierz