c

Wrocławianie będą bezpieczniejsi

Press release 24.09.2014 08:50 CET

Wkrótce ruszy budowa kanału ulgi Odra-Widawa, odcinka przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia w przypadku powodzi. Kontrakt o wartości ponad 183 mln zł netto zrealizuje firma Skanska. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Wczoraj podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Skuteczna ochrona przed powodzią
Budowa odcinka B3-1 „Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)” w ramach większego zadania: budowa kanału ulgi Odra – Widawa wchodzi w skład Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i będzie finansowana z funduszy Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów znajdujących się na obszarze Wrocławia i okolic i zapewnienie ochrony mieszkańców Dorzecza Odry w sytuacji pojawienia się intensywnych wezbrań powodziowych.

O inwestycji
Kontrakt obejmie m.in. budowę wałów przeciwpowodziowych o długości: wał lewobrzeżny – niemal 10 km, wał prawobrzeżny – niemal 5,8 km i przebudowę części istniejących odcinków wałów (wały pochłoną łącznie 884 tys. m sześc. ziemi). W miejsce przeznaczonego do wyburzenia i rozebrania istniejącego starego jazu zostanie wybudowany nowy jaz. Lewostronną część przelewu będzie stanowił jaz klapowy 3-przęsłowy, wyposażony w zamknięcia klapowe napędzane siłownikami hydraulicznymi, a prawostronna część przelewu będzie to jaz stały. Ponadto, znajdujący się w środkowej części przelewu przepust melioracyjny zostanie wyremontowany, a przyczółek lewy jazu zostanie połączony szczelnie z wałem.

W ramach inwestycji powstaną nowe mosty drogowe i kolejowy. I tak: Drogowe Mosty Bolesława Krzywoustego (południowy i północny) zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe. Całkowita długość obiektów ze skrzydłami wyniesie 132,70 m, ich szerokość niemal 36,5 m, a szerokość przęsła ponad 17,6 m. Obiekty o konstrukcji żelbetowej na belkach prefabrykowanych zostaną posadowione na 17-metrowych palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie.

Rozebrany zostanie także żelbetowy trójprzęsłowy most Swojczycki o długości 53 metrów, konstrukcji belkowej i dźwigarach prefabrykowanych. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt, dłuższy i o innym układzie podpór. Most zostanie posadowiony na palach o średnicy 100 cm i długości od 8 do 13 m. Łącznie zużytych zostanie 756 metrów pali. Będzie to 4-przęsłowa żelbetowa konstrukcja, o długości ponad 96 m i szerokości ponad 15 m.    

Rozbiórce i odbudowie zostanie poddany również wiadukt, przez który przechodzi linia kolejowa 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice. Całkowita długość nowo powstałego obiektu ze skrzydłami wyniesie ponad 106 m, a szerokość przęsła 6,36 m. Wiadukt zostanie posadowiony na palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie. Ich długość będzie się wahać od 8 do14 m. Do wykonania wiaduktu zostanie zużytych 228 ton konstrukcji stalowej, zamontowanych zostanie 26 ton szyn kolejowych.

Inwestycja obejmie także drogowe roboty nawierzchniowe, przebudowę sieci wod.-kan.-gaz. i sieci energetyczno-teletechnicznej oraz wykonanie oznakowań pionowych.

Prace potrwają do września 2016 roku.                     

- Odcinek przelew Odra – Widawa to kolejna inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, którą realizujemy w ramach modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego - mówi Paweł Górecki, Menadżer Projektu, Skanska. Obecnie firma realizuje jeszcze dwie inwestycje w tym zakresie, tj. modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia (17 km) i obwałowań Kotowice Siedlce (22 km).

Projekt w liczbach: - materiał sypki/kruszywo: 84 tys. m sześc.
- beton różnego typu: 15 tys. m sześc.
- stal zbrojeniowa: 1,3 tys. ton
- prace ziemne 884 tys. m sześc.