c

Skanska rozbuduje odcinek drogi wojewódzkiej nr 527

Press release 11.03.2013 10:00 CET

 

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Skanska rozbuduje drogę wojewódzką nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki. Wartość kontraktu opiewa na 22,4 mln zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących poszerzenie jezdni i korony drogi, w tym wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. W ramach zadania Skanska przebuduje skrzyżowania oraz uporządkuje warunki połączeń  z drogami niższych klas. Prace realizowane będą na przestrzeni 17 miesięcy.

- Dokonamy korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego. Rozbudowa tego odcinka drogi, o łącznej długości 8 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G - wyjaśnia Sławomir Szewczyk, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska.

- Realizacja robót obejmuje również remont mostu nad Kanałem Elbląskim w miejscowości Jelonki, przebudowę 14 przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energoelektrycznej i wodociągowej – dodaje Maciej Bednarz, Menadżer Projektów, Skanska.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Skanska na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego

Przebudowa odcinka DW nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki jest kolejną inwestycją drogową naszej firmy na tym terenie. Podpisaliśmy już umowy na przebudowy kolejnych dróg na odcinkach Lubawa-Lidzbark czy Orneta-Lidzbark Warmiński. W trakcie realizacji są m.in. takie projekty jak przebudowa odcinka DW nr 538 czy przebudowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu.