c

Rozpoczęliśmy konferencje dla podwykonawców poświęcone bezpieczeństwu pracy

Press release 20.10.2011 14:15 CET

Skanska rozpoczęła cykl konferencji dla podwykonawców, poświęconych standardom i wymaganiom bezpieczeństwa, zapisom BHP w umowach oraz ocenie podwykonawców w obszarze bezpieczeństwa. Pierwsza konferencja odbyła się 20 października w Warszawie. Wzięli w niej także udział prezesi największych firm budowlanych – sygnatariuszy „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”.

podwykonawcy

Do końca tego roku spotkamy się z 1,5 tys. właścicieli i prezesów firm podwykonawczych współpracujących z nami przy realizacji projektów. Konferencje zostały objęte patronatem Państwowej Inspekcji Pracy.

Chcemy budować bezpiecznie

W ostatnim czasie podjęliśmy wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy na naszych budowach. Wdrażamy standardy BHP, szkolimy pracowników, wprowadziliśmy nowy model zarządzania realizacją zadania i budujemy kulturę bezpiecznej pracy. Jesteśmy świadomi, że jest to proces długoterminowy, wymagający bardzo dużego zaangażowania wszystkich pracowników – nie tylko sił własnych, ale również podwykonawców pracujących z nami podczas realizacji inwestycji.

Chcemy konsekwentnie podwyższać poziom BHP po to, aby wyeliminować wypadki na budowach. Nie uda się nam tego zrobić w pojedynkę - możemy to zrobić tylko wspólnie. Dlatego chcemy podzielić się z naszymi podwykonawcami doświadczeniem i zaprosić ich do współpracy.

Konferencje w całej Polsce

Jesienią organizujemy dla podwykonawców cykl konferencji w 11 miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy i Gdańsku. Znaczną część konferencji poświęcimy wprowadzonemu w Skanska nowemu modelowi zarządzania zadaniem w oparciu o analizę ryzyk i systemowi planowania BHP. Podczas konferencji zaprezentujemy również nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem na budowach w kontekście Oceny Ryzyka dla Zadania i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, a także wdrożenia zapisów wynikających z „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”.

Przedstawimy cały proces realizacyjny od momentu, gdy pojawia się przetarg, w którym chcemy wziąć udział, poprzez wysłanie zapytania ofertowego, negocjacje, podpisanie umowy, realizację aż do oceny podwykonawcy. Warsztaty przeprowadzimy w formie paneli dyskusyjnych, podczas których będzie możliwość wymiany spostrzeżeń i uwag.

Wspólny głos branży budowlanej w Polsce

W konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 20 października w Warszawie, wzięli udział prezesi firm – sygnatariuszy „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”. Uczestniczyli w niej: Dariusz Blocher (Prezes Budimeksu), Konrad Jaskóła (Prezes Polimex-Mostostal), Piotr Kledzik (prezes Bilfinger-Berger), Wojciech Łukaszek (Wiceprezes Hochtief Polska), Jarosław Popiołek (Prezes Mostostalu Warszawa), Jerzy Werle (Prezes Warbudu) oraz Krzysztof Andrulewicz (Prezes Skanska). Pierwsza część spotkania poświęcona była działaniom i inicjatywom „Porozumienia” podejmowanym na rzecz bezpieczeństwa na placach budów i ograniczenia liczby wypadków.

Na inauguracyjną konferencję zaprosiliśmy również przedstawicieli instytucji wspierających działalność Porozumienia: Głównego Inspektoratu Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Budownictwo – jedna z najbardziej niebezpiecznych branż

„Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie” to utworzona w sierpniu 2010 r. inicjatywa, zrzeszająca największe firmy z branży. Dotychczas jego sygnatariuszami zostało siedmiu generalnych wykonawców: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Grupa jest otwarta dla firm budowlanych w Polsce.

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż w Polsce, co roku śmierć na polskich budowach ponosi średnio 120 osób. Misją Porozumienia jest podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy na taki poziom, aby w efekcie zredukować liczbę wypadków śmiertelnych i wypadków w ogóle. W dniu 21 marca 2011 roku odbyło się spotkanie, na którym podpisano „Deklarację w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” oraz „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”. Standardy mają obowiązywać wszystkich podwykonawców współpracujących z sygnatariuszami porozumienia i obejmują nie tylko warunki, w jakich praca się odbywa, ale i zasady związane ze szkoleniem pracowników. 

Mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania uda nam się doprowadzić do trwałej i znaczącej poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.