c

Wbito pierwszą łopatę pod rewitalizację centrum Piły

Press release 30.05.2014 11:30 CET

Ruszyła przebudowa niemal pół kilometra ulic w centrum Piły. Rewitalizację przejdzie plac Konstytucji 3 Maja, a także fragment ul. 14 Lutego i 11 Listopada. Dzisiaj Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły, wbił symboliczną pierwszą łopatę pod tę inwestycję. Kontrakt o wartości ok. 6,3 mln zł netto zrealizuje firma Skanska na zlecenie Urzędu Miasta Piły.

Download file

W ramach inwestycji przebudowie zostanie poddany plac Konstytucji 3 Maja. Pojawi się fontanna, amfiteatr, a istniejący obelisk zostanie przeniesiony w inne miejsce. Ściany niecek wodnych fontanny, oprócz dna,   okryte  zostaną blokami i płytkami granitowymi w jasnoszarym kolorze, a dno wyłożone zostanie szklaną mozaiką w odcieniach błękitu, turkusu, bieli i granatu.

Przebudowana zostanie kanalizacja teletechniczna, istniejące urządzenia elektroenergetyczne, sieć gazowa kolidująca z projektowaną  fontanną i nową  lokalizacją pomnika, a także kanalizacja deszczowa. Ponadto, wykonane zostaną przyłącza wodno - kanalizacyjne i elektryczne pod dwa budynki. Powstanie nowe oświetlenie, przyłącza elektryczne oraz mała architektura.

Zadanie obejmuje również przebudowę odcinka ulicy 14 Lutego od placu Konstytucji 3 Maja do części działki nr 336 i odcinka ulicy 11 Listopada od placu Konstytucji 3 Maja do ulicy Piłsudskiego. Wysokości płaszczyzn jezdni i chodników zostaną ujednolicone, powstanie nowa nawierzchnia, miejsca parkingowe i nowe oświetlenie. Przebudowę przejdzie kanalizacja teletechniczna, deszczowa i sieć gazowa. Podobnie jak na placu Konstytucji 3 Maja pojawi się mała architektura. Łącznie nowe oblicze zyska niemal pół kilometra ulic. Dzisiaj została wbita pierwsza łopata, co symbolizuje rozpoczęcie inwestycji – mówi Przemysław Dąbrowski, Menadżer Projektu, Skanska. - W przyszłym tygodniu rozpoczniemy prace ziemne związane z wykopem pod fontannę, a także roboty rozbiórkowe ulic. Prace żelbetowe planujemy rozpocząć w lipcu. W drugiej połowie września sfinalizujemy roboty budowlano-instalacyjne na placu Konstytucji 3 Maja wraz z odcinkiem ul. 11 Listopada i skrzyżowaniem ulicy 14 Lutego i 11 Listopada. Prace na pozostałym odcinku ul. 14 Lutego zakończymy w lipcu 2015 roku.

- Podczas realizacji inwestycji będziemy rozbierać kostkę kamienną znajdującą się pod istniejącą nawierzchnią bitumiczną na ulicach przy placu Konstytucji 3 Maja i na ul. 14 Lutego – dodaje Przemysław Dąbrowski. - Następnie kostkę będziemy ciąć na pół i wbudowywać ponownie w przebudowywane ulice. Dzięki temu miejsce to zyska historyczny charakter.

Po zakończeniu inwestycji miejsca poddane rewitalizacji staną się ważnym miejscem wypoczynkowym i rekreacyjnym w centrum Piły.

Zmiany organizacji ruchu
Do końca czerwca br. ulice 11 Listopada i 14 Lutego będą udostępnione tylko dla pojazdów budowy i autobusów MZK. Od lipca nastąpi całkowite zamknięcie tych ulic – jedynie ul. 14 Lutego będzie do dyspozycji dla ruchu lokalnego, głównie dla mieszkańców.

Pobierz