c

W Szczecinku powstanie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Press release 10.12.2013 08:00 CET

Wczoraj podpisano umowę na realizację jednej z największych szczecineckich inwestycji ostatnich lat. Pod koniec 2014 roku miasto wzbogaci się o Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, w drodze przetargu,do współpracy przy realizacji projektu zaprosiło firmę Skanska. Wartość kontraktu wynosi ponad  4,7 mln zł netto.

Download file

Za kilka miesięcy w miejscu istniejącego hangaru zlokalizowanego przy nabrzeżu jeziora Trzesiecko, tuż obok Zamku Książąt Pomorskich, powstanie nowoczesny budynek, w którym dzieci i młodzież będzie zgłębiać wiedzę
i praktykę z zakresu ekologii, ochrony wód jezior i sportów wodnych. Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie baza noclegowa. Łączna wartość inwestycji wraz z dokumentacją techniczną i wyposażeniem wnętrz wyniesie ok. 6,6 mln zł brutto.

Nowoczesny obiekt
- Centrum składać się będzie z dwóch budynków połączonych ze sobą
na poziomie parteru. W ramach zagospodarowania terenu powstanie otwarte audytorium, teren rekreacyjny z miejscami do prowadzenia zajęć na powietrzu, miejsce na ognisko, tereny zielone, ścieżki oraz nowy parking samochodowy – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska.

Nowo powstały budynek będzie miał dwie kondygnacje oraz taras. Pomiędzy Centrum, a istniejącym w tym miejscu jednokondygnacyjnym obiektem magazynowym powstanie swoisty pasaż, przez który możliwy będzie bezpośredni dostęp z nabrzeża do dziedzińca znajdującego się przy zabytkowym zamku. Tym samym obie przestrzenie zostan�� ze sobą połączone. We wnętrzu budynku znajdować się będą m.in. sale dydaktyczne (w tym również multimedialne), sala audytoryjna, sala wielofunkcyjna z wbudowanymi akwariami oraz pokoje gościnne z galerią. Na I piętrze powstanie taras z widokiem na jezioro przykryty płótnem żaglowym.
Dzięki bogato wyposażonym salom, laboratorium oraz licznym eksponatom Centrum będzie oferować swoim odbiorcom możliwość praktycznego
poznania wielu procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Działalność RCEE ukierunkowana będzie przede wszystkim na poszerzanie wiedzy i umiejętności społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii.
W ofercie znajdą się m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty laboratoryjne oraz wyjazdy terenowe. Będzie to jedyny w Polsce ośrodek, w którym prowadzone będą badania poświęcone wpływowi zabiegów rewitalizacyjnych na faunę
i florę jezior.

Realizacja
- Pierwszy etap prowadzonych przez nas prac obejmie częściową rozbiórkę
i przebudowę istniejących na tym terenie obiektów. Następnie rozpoczniemy realizację nowego budynku w miejscu starego „łącznika” oraz prace remontowe i przebudowę istniejących obiektów magazynowych – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska.Ponadto wykonawca w ramach przebudowy hangaru magazynowego odpowiada za wykonanie nowej połaci dachowej i dobudowanie masztów. Łączna powierzchnia zabudowy nowoczesnego kompleksu wyniesie 1443m2, a powierzchni terenów zewnętrznych 2430 m2.

Jedyne takie Centrum w Polsce
Centrum ma być jedynym w Polsce ośrodkiem, w którym będą prowadzone badania w zakresie wpływu zabiegów rewitalizacyjnych na florę i faunę jezior. Nadzór merytoryczny nad RCEE zadeklarowały następujące instytucje: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Miasto Szczecinek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Szczecinie, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie „Sieja", Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, LGR "Partnerstwo Jezior, LGR "Partnerstwo Drawy", Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Poznaniu.

Pobierz