c

W Szczecinku powstanie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Press release 10.12.2013 08:00 CET

Wczoraj podpisano umowę na realizację jednej z największych szczecineckich inwestycji ostatnich lat. Pod koniec 2014 roku miasto wzbogaci się o Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, w drodze przetargu,do współpracy przy realizacji projektu zaprosiło firmę Skanska. Wartość kontraktu wynosi ponad  4,7 mln zł netto.

Download file

Za kilka miesięcy w miejscu istniejącego hangaru zlokalizowanego przy nabrzeżu jeziora Trzesiecko, tuż obok Zamku Książąt Pomorskich, powstanie nowoczesny budynek, w którym dzieci i młodzież będzie zgłębiać wiedzę
i praktykę z zakresu ekologii, ochrony wód jezior i sportów wodnych. Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie baza noclegowa. Łączna wartość inwestycji wraz z dokumentacją techniczną i wyposażeniem wnętrz wyniesie ok. 6,6 mln zł brutto.

Nowoczesny obiekt
- Centrum składać się będzie z dwóch budynków połączonych ze sobą
na poziomie parteru. W ramach zagospodarowania terenu powstanie otwarte audytorium, teren rekreacyjny z miejscami do prowadzenia zajęć na powietrzu, miejsce na ognisko, tereny zielone, ścieżki oraz nowy parking samochodowy – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska.

Nowo powstały budynek będzie miał dwie kondygnacje oraz taras. Pomiędzy Centrum, a istniejącym w tym miejscu jednokondygnacyjnym obiektem magazynowym powstanie swoisty pasaż, przez który możliwy będzie bezpośredni dostęp z nabrzeża do dziedzińca znajdującego się przy zabytkowym zamku. Tym samym obie przestrzenie zostaną ze sobą połączone. We wnętrzu budynku znajdować się będą m.in. sale dydaktyczne (w tym również multimedialne), sala audytoryjna, sala wielofunkcyjna z wbudowanymi akwariami oraz pokoje gościnne z galerią. Na I piętrze powstanie taras z widokiem na jezioro przykryty płótnem żaglowym.
Dzięki bogato wyposażonym salom, laboratorium oraz licznym eksponatom Centrum będzie oferować swoim odbiorcom możliwość praktycznego
poznania wielu procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Działalność RCEE ukierunkowana będzie przede wszystkim na poszerzanie wiedzy i umiejętności społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii.
W ofercie znajdą się m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty laboratoryjne oraz wyjazdy terenowe. Będzie to jedyny w Polsce ośrodek, w którym prowadzone będą badania poświęcone wpływowi zabiegów rewitalizacyjnych na faunę
i florę jezior.

Realizacja
- Pierwszy etap prowadzonych przez nas prac obejmie częściową rozbiórkę
i przebudowę istniejących na tym terenie obiektów. Następnie rozpoczniemy realizację nowego budynku w miejscu starego „łącznika” oraz prace remontowe i przebudowę istniejących obiektów magazynowych – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska.Ponadto wykonawca w ramach przebudowy hangaru magazynowego odpowiada za wykonanie nowej połaci dachowej i dobudowanie masztów. Łączna powierzchnia zabudowy nowoczesnego kompleksu wyniesie 1443m2, a powierzchni terenów zewnętrznych 2430 m2.

Jedyne takie Centrum w Polsce
Centrum ma być jedynym w Polsce ośrodkiem, w którym będą prowadzone badania w zakresie wpływu zabiegów rewitalizacyjnych na florę i faunę jezior. Nadzór merytoryczny nad RCEE zadeklarowały następujące instytucje: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Miasto Szczecinek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Szczecinie, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie „Sieja", Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, LGR "Partnerstwo Jezior, LGR "Partnerstwo Drawy", Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Poznaniu.

Pobierz