c

Skanska zbuduje wały przeciwpowodziowe dla gmin Czechowice – Dziedzice i Goczałkowice Zdrój

Press release 29.03.2012 10:30 CET

Skanska podpisała umowę na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku Wisły między miejscowością Zabrzeg i Goczałkowice Zdrój. Koszt modernizacji wyniesie ponad 9 mln zł brutto.

Przebudowywany odcinek obwałowań położony jest na terenie miejscowości Zabrzeg, Czechowice – Dziedzice oraz w niewielkim zakresie w miejscowości Goczałkowice – Zdrój. Wały wykonane zostały w okresie międzywojennym i powojennym. Są w różnym stanie technicznym i nie stanowią ciągłości na przebudowywanym odcinku.

Powodem modernizacji i budowy wału jest powódź z 2010 r., kiedy to Zbiornik Goczałkowicki został przepełniony, a woda zalała niektóre dzielnice i miejscowości znajdujące się w bliskiej odległości od rzeki. Najbardziej narażone na zalanie wskutek rozmycia i przerwania wałów Wisły były rejony miejscowości Zabrzeg i Ochodzy. Inwestycja ta stanowi kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów poniżej zapory Goczałkowice.

Zakres prac

Celem przebudowy jest podwyższenie prawego wału na długości 2444 m oraz budowa nowego wału o długości ponad 1482 m. Całkowita długość obwałowań objętych przebudową  to prawie 4 tys. m. Wysokość podwyższenia waha się od 0,6 m do 1,2 m.

W zawiązku z modernizacją konieczne będzie również przebudowanie przejazdów wałowych i zjazdów. Przebudujemy także i zbudujemy nowe przepusty wałowe. Na odcinkach, gdzie występują rowy wzdłuż wału, zostaną one udrożnione. Całkowita długość udrażnianych rowów wyniesie 751 m, natomiast na odcinku 240 m konieczne będzie wybudowanie nowych rowów. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu.

Modernizacja wałów nie tylko poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na tym odcinku – mówi Marek Kucwaj, Menadżer Projektów, Skanska. – Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu nabrzeży pod względem turystycznym.

Przebudowa zostanie zakończona do końca lipca 2014 r. Inwestorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową. Wykonujemy obwałowania, pompownie i bulwary. Zabezpieczyliśmy przed powodzią Kraków, podwyższając i modernizując istniejące obwałowania i bulwary wiślane od stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie oraz tzw. strefy cofkowe i wały rzek Rudawa i Wilga. Wśród naszych projektów realizowanych na rzece Odrze i jej dopływach są zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla, kompleksowe zabezpieczenie miasta Opola , poprawa ochrony powodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej, budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i wiele innych.