c

Rośnie Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie

Press release 30.11.2012 09:00 CET

Nie spada tempo prac na placu Solidarności w Szczecinie. Aktualnie przy wykonywaniu ścian żelbetowych kondygnacji podziemnej pracuje łącznie ok. 40 osób i dwa żurawie. Obiekt Centrum Dialogu „Przełomy” dla Muzeum Narodowego w Szczecinie o wartości 9,4 mln zł netto zostanie ukończony w styczniu 2014 r.

Centrum Dialogu Przełomy

W ramach budowy dwukondygnacyjnego Centrum Dialogu „Przełomy” niezbędne było przeprowadzenie robót rozbiórkowych na placu Solidarności. Objęły one usunięcie nawierzchni, wykonanie ukształtowania terenu, odtworzenie ścieżek rowerowych i chodników. Prace wiązały się także z koniecznością przesunięcia figury Anioła Wolności. Pomnik, autorstwa Czesława Dźwiga, upamiętniający wydarzenia z grudnia 1970 r. został przeniesiony w róg placu budowy w maju br. Po zakończeniu prac będzie ostatecznie ustawiony w pobliżu Centrum „Przełomy”.

- Aktualnie jesteśmy na etapie wykonywania ścian żelbetowych kondygnacji podziemnej, w tym również ścian z betonu architektonicznego – mówi Tomasz Sobina, Kierownik Robót, Skanska. – Przymierzamy się także do wykonywania pierwszych fragmentów stropu nad kondygnacją podziemną. Równolegle trwają prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych.

- Jeśli zima będzie łagodna, na przełomie stycznia i lutego zakończy się etap montowania żelbetowych elementów konstrukcji i rozpoczniemy prace wykończeniowe, a także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu – dodaje Tomasz Sobina.

O „Przełomach”

Dwukondygnacyjny obiekt realizowany w centrum Szczecina ma służyć prowadzeniu działalności Muzeum Narodowego: budowaniu tożsamości regionalnej i świadomości historycznej mieszkańców Pomorza Zachodniego.

W kondygnacji naziemnej znajdować się będą: hol wejściowy, szatnia, kasa, kawiarnia wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe i ochrony. Na poziomie podziemnym zlokalizowana będzie sala wystawowa – miejsce ekspozycji stałej wraz z salką wystaw czasowych. Prowadzić do niej będą reprezentacyjne schody oraz winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Centrum „Przełomy” będzie budynkiem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie podpiwniczonym. Projekt zakłada integrację placu Solidarności z kubaturą budynku, co oznacza, że dach stanowić będzie jednocześnie ogólnodostępną przestrzeń publiczną o charakterze amfiteatralnym.

Skanska w regionie

Na terenie województwa zachodniopomorskiego Skanska prowadzi rozbudowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, adaptację i rozbudowę budynku biurowo-socjalnego na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego „Inter-Lab oraz  przebudowę Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Realizujemy także komendę policji w Szczecinku. Byliśmy wykonawcą Hali Widowiskowo – Sportowej w Koszalinie, Regionalnego Centrum Sportu w Kołobrzegu, a także obiektu handlowego dla Leroy Merlin w Szczecinie.