c

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego zostanie rozbudowany

Press release 17.05.2013 13:00 CET

W Elblągu podpisano dziś umowę na rozbudowę Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska. Kontakt opiewa na 7,4 mln zł netto i potrwa do końca sierpnia 2014 roku.

Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego składa się obecnie z dwóch skrzydeł oraz bryły sali koncertowej, znajdującej się na ich połączeniu. W obiekcie są też sale lekcyjne, pokoje i sale do nauki muzyki, pomieszczenia administracyjne, sala koncertowai gimnastyczna.

- Rozbudowa  instytucji obejmie modernizację sali koncertowej wraz z całą infrastrukturą techniczną. W obiekcie powstanie główne audytorium, sala kameralna oraz specjalnie wyciszone pomieszczenia do ćwiczeń - mówi Bartosz Janicki, Kierownik Budowy, Skanska.

Nowe pomieszczenia pełnić będą przede wszystkim dwie funkcje: koncertową i konferencyjną z przeznaczeniem na organizację wykładów oraz szkoleń. Dzięki temu w obiekcie będą mogły się odbywać koncerty, konkursy muzyczne, konferencje oraz warsztaty edukacyjne.

W ramach umowy wykonawca odpowiada również m.in. za budowę nowego dwukondygnacyjnego skrzydła szkoły, przebudowę holu szatniowego oraz sanitariów, wykonanie robót związanych z akustyką oraz nagłośnieniem sali koncertowej.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

Korzyści dla regionu

Rozbudowa szkoły będzie miała wpływ na aktywizację życia kulturalnego regionu. Obiekt umożliwi mieszkańcom Elbląga dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, równocześnie stając się przestrzenią do rozwoju zainteresowań muzycznych. Dzięki nowej infrastrukturze zwiększy się dostępność szkoły oraz zakres jej oferty edukacyjnej szkoły. Placówka wzbogaci się o nowe sale lekcyjne, dzięki czemu wprowadzone zostaną nowe przedmioty nauczania muzyki.

Z myślą o niepełnosprawnych

Modernizowany kompleks został tak zaprojektowany, aby osoby poruszające się po obiekcie na wózkach inwalidzkich mogły dotrzeć do każdego miejsca w budynku, pomimo różnic w poziomie terenu. Chodniki, ciągi pieszo-jezdne oraz równie pochyłe o max. spadku 6% zagwarantują im komfort poruszania się po obiekcie.

W wyniku przebudowy szkoła zostanie wyposażona w zewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do foyer sali koncertowej, parteru oraz I i II piętra budynku.

- Wewnątrz obiektu zaprojektowano podnośnik przyschodowy, dzięki któremu możliwe będzie pokonanie różnic poziomów na II piętrze. Wymiary drzwi wejściowych w wiatrołapach oraz węzły sanitarne wyposażone w łazienki również zaprojektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych – wyjaśnia Małgorzata Jacyno, Menadżer Projektu, Skanska.