c

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu odzyskał dawną urodę

Press release 22.03.2013 14:00 CET

Najsłynniejszy zabytek Przemyśla – Zamek Kazimierzowski lśni pełnym blaskiem. Dzięki zrealizowanej przez Skanska inwestycji o wartości niemal 8,5 mln zł netto, pomieszczenia, dziedziniec oraz wzgórze zamkowe odzyskały dawną urodę.

zamek w Przemyslu

Prace budowlane trwały od czerwca 2010 roku do grudnia 2012 r. Inwestorem była Gmina Miejska Przemyśl.

Najsłynniejszy zabytek Przemyśla

Zamek Kazimierzowski należy do najbardziej znanych zabytków Przemyśla. Jego początki datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, gdy na wzgórzu wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim, wielokrotnie przebudowywany w swej późniejszej historii. Okresowo i przejazdem przebywało na nim wielu królów polskich, a jednym z ostatnich starostów przemyskich był Stanisław Antoni Poniatowski. Park miejski otaczający Zamek został założony w 1842 roku.

Od 1884 roku w Zamku mieści się Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, będące najstarszym teatrem amatorskim w Polsce. Od kilku lat użytkownikiem obiektu jest również przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Piękniejsze wnętrza w piękniejszym zamku

W zamkowych wnętrzach zrealizowaliśmy szereg prac budowlano – montażowych, obejmujących roboty tynkarskie, konserwatorskie, malarskie, izolacyjne i stolarskie. Wykonaliśmy instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz instalację wody lodowej. Ponadto, w całym obiekcie wykonaliśmy instalację telefoniczną i komputerową, monitoring oraz instalację elektryczną wraz z oświetleniem alejki i wzgórza zamkowego.

Remontowi zostały również poddane zabytkowe pomieszczenia zamku, m.in. baszty i sala archeologiczna. Cały obiekt dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Realizacja robót na terenie zabytkowego obiektu były olbrzymim wyzwaniem dla naszych pracowników – mówi Jacek Puszkarewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Wszystkie prace na zamku były prowadzone zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, nadzoru archeologicznego i naszego Inwestora. Jednak najcięższy zakres prac czekał na nas na sali teatralnej, której modernizacja była ostatnim elementem remontu bryły zamku i jego otoczenia. To właśnie tam, w trakcie prac remontowych i rozbiórkowych natrafiliśmy na największą liczbę niespodzianek, np. położenie nowych instalacji oznaczało niekiedy przebijanie się przez mur o grubości 1,5 m – dodaje J. Puszkarewicz.

Nowe wnętrza dla „Fredreum” i CK „Zamek”

Teatr „Fredreum” i Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w starych, nieremontowanych pomieszczeniach funkcjonowały przez wiele lat. Dzięki gruntownej renowacji sala teatralna, foyer, kuluary i zaplecze aktorskie otrzymały nowy wystrój. W sali teatralnej zainstalowaliśmy nowe wyposażenie, a w zespole sceny i widowni zamontowaliśmy specjalistyczne urządzenia oświetleniowe i elektroakustyczne, czyli tzw. technologię sceny. Odtworzyliśmy też balkony boczne. Sala, w której są 223 miejsca siedzące, zyskała także nową kurtynę, parkiety i fotele.

- Po renowacji zmieniły się warunki i powstała możliwość realizacji wielu nowych projektów artystycznych. Doskonałe urządzenia techniczne, świetna akustyka i nowe oświetlenie – to większy komfort dla widzów i lepsza funkcjonalność obiektu. Można powiedzieć, że ze starego wnętrza pozostały jedynie ściany - dzisiaj zarówno sala widowiskowa, jak i technologia sceny są na miarę XXI wieku. To robi wrażenie – mówi Jacek Puszkarewicz.

900 lat historii na zamkowym dziedzińcu

Inwestycja obejmowała również rewitalizację wzgórza zamkowego wraz z przedpolem oraz odtworzenie murku terenowego i tarasu widokowego. Wykonaliśmy także alejki, schody i drogi dojazdowe, odwodnienie przedpola zamkowego i nowe lampy oświetleniowe.

Niezwykle ciekawą częścią inwestycji było odtworzenie cerkwi Wołodara Rościsławowicza – zmarłego w 1124 r. ruskiego księcia z dynastii Rurykowiczów.

W marcu 2012r. odkryto narożnik cerkwi. Zaś prace archeologiczne mające na celu wykonanie odkrywek i przebadanie pod względem historycznym murów i posadzki cerkwi zakończyły się w sierpniu 2012r. Dzięki tym pracom możliwe było opracowanie odpowiedniej dokumentacji koniecznej do wykonania repliki cerkwi, poznanie grubości jej ścian, wymiarów bloków z wapienia, z którego wykonany był mur.  Odtworzony obrys świątyni można obecnie podziwiać na zamkowym dziedzińcu.

W trakcie prac archeologicznych związanych z rekonstrukcją cerkwi wydobyto wiele przedmiotów datowanych na początek XIV w. – dwa metalowe groty, bełt od kuszy, grot od łuku myśliwskiego oraz ceramikę. W miejscach wykonanych odkrywek pojawiły się także XVII–wieczne złomy kafli.

Prace archeologiczne prowadzone były przez docenta w Zamku Królewskim na Wawelu oraz profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Firma z doświadczeniem

Skanska od wielu lat realizuje inwestycje obejmujące renowacje obiektów zabytkowych. Na terenie Podkarpacia zmodernizowaliśmy Dwór Starościński w Leżajsku oraz obiekty należące do Muzeum – Zamku w Łańcucie tj. Maneżu, Szklarni -Storczykarni oraz Kasyna Urzędniczego. Obecnie prowadzimy remont bazyliki i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku.

Ponadto w Krakowie odnowiliśmy Kopiec Kościuszki, w Kielcach wykonaliśmy rewitalizację obiektów powięziennych położonych w śródmieściu. We Wrocławiu przy ul. Rydygiera odbudowaliśmy kamienice z przełomu XIX i XX w. zaś w Poznaniu wyremontowaliśmy XIX-wieczną Fabrykę Galanterii Metalowej „Pogamet” oraz wschodnie skrzydło poznańskiego Zamku. W Piotrkowie Trybunalskim przebudowaliśmy zabudowania XVII-wiecznego zespołu klasztornego Panien Dominikanek, a w Łodzi zmodernizowaliśmy wybudowaną w 1907 r. elektrociepłownię EC-1 Wschód. W Grodzisku Mazowieckim wyremontowaliśmy pochodzącą z II połowy XIX w. willę Radogoszcz wraz z parkiem im. hr. Skarbków.