c

Skanska rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Skawinie

Press release 17.05.2011 13:00 CET

Za ponad 43 mln zł brutto Skanska rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Skawinie w woj. małopolskim. Inwestorem prac jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie. Dzisiaj podpisana została umowa na realizację kontraktu.

1

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków to jedno z zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina”. Jego celem jest m.in. zapewnienie Skawinie infrastruktury technicznej umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami unijnymi, a jej mieszkańcom - odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w wysokości  89 mln zł. Dzięki temu w 2014 r. 98,5% mieszkańców gminy Skawina będzie mogło podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowej, a 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej.

Zakres prac
- Rozbudowa oczyszczalni obejmuje rozbiórkę części istniejących obiektów oraz budowę nowych – mówi Marek Śliwa, Menedżer Projektu, Skanska. – Zmodernizujemy także i rozbudujemy obiekty części ściekowej, osadowej i biogazowej i wymienimy ich wyposażenie technologiczne.

- Modernizacji poddamy m.in. piaskowniki, służące do oczyszczania ścieków z ziarnistych zanieczyszczeń - takich jak piasek, popiół czy węgiel - oraz pompownię główną i reaktor biologiczny – wymienia Marek Śliwa. – Nowe obiekty, które wykonamy, to m.in. budynek krat rzadkich i separacji piasku oraz budynek krat gęstych, gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające w postaci liści, worków, papierów itp. Powstanie też stacja zlewna ścieków dowożonych oraz zespoły obiektów reaktora biologicznego, osadnika wtórnego i osadów: nadmiernego i przefermentowanego.

Średnia przepustowość hydrauliczna zmodernizowanej oczyszczalni dla okresu bezdeszczowego wyniesie ponad 6 tys. m3/dobę, a maksymalna prawie 7,4 tys. m3/dobę. Zakres inwestycji obejmuje też zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Wykonamy drogi, chodniki, place manewrowe, zieleń (w tym wycinkę i przesadzenia drzew i krzewów oraz założenie trawników), oświetlenie i fragmenty ogrodzenia.

Rozbudowa oczyszczalni zakończy się 31 grudnia2013 r.

Skanska w Skawinie i Małopolsce

Rozbudowa oczyszczalni ścieków to nie jedyna inwestycja realizowana przez nas w Skawinie. Budujemy tu także zakład zagospodarowania odpadów oraz Park Technologiczny położony na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego.

Najważniejszą budową prowadzoną obecnie przez Skanska w regionie małopolskim jest zbiornik wodny Świnna Poręba. Ponadto budujemy zachodnią obwodnicę Kęt, kanalizację sanitarną w miejscowościach Krzyszkowice i Polanka k. Myślenic oraz wiadukt nad linią PKP na drodze krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka.