c

Modernizujemy ulicę Sobowską i Szlachecką w Tarnobrzegu

Press release 13.04.2011 10:00 CET

Skanska rozpoczęła realizację kolejnej inwestycji na terenie Tarnobrzega. Za ponad 3 mln zł brutto zmodernizujemy drogę powiatową nr 1095, czyli dwie tarnobrzeskie ulice: Sobowską i Szlachecką. Prace budowlane potrwają do końca sierpnia br. Inwestorem jest Gmina Tarnobrzeg.

W ramach kontraktu wyremontujemy 2,7-kilometrowy odcinek drogi, skorygujemy łuki jezdni oraz wykonamy przepusty i zjazdy do pól. Kilka fragmentów ulic poszerzymy do szerokości 5,5 m – mówi Piotr Justyna, Menedżer Projektu.

Inwestycja obejmuje budowę i remont chodników oraz renowację i wykonanie rowów odwadniających drogę oraz oznakowania poziomego i pionowego jezdni. W rejonie skrzyżowania ulic Szlacheckiej z ulicą Bema wybudujemy azyl dla pieszych.

W rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej, Sobowskiej i Piętaka wybudujemy acykliczną sygnalizację świetlną, z sygnalizatorami, szafą sterowniczą i pętlami indukcyjnymi. Ten rodzaj systemu sterującego sygnalizatorami świetlnymi jest typowy dla skrzyżowań o średnim lub małym natężeniu ruchu. Na dojazdach do skrzyżowania, pod drogą umieścimy pętle indukcyjne, wykrywające obecność pojazdów – wyjaśnia Piotr Justyna.

System będzie kierował ruchem w taki sposób, aby dostosować częstotliwość i czasy włączenia świateł do aktualnego natężenia ruchu odbywającego się na danym kierunku. Dla kierowców i pieszych oznacza to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zmianę świateł. Takie rozwiązanie ułatwi również przejazd pojazdom uprzywilejowanym. 

Skanska w Tarnobrzegu

Nasza firma jest obecna na terenie Tarnobrzega od wielu lat. Byliśmy wykonawcą remontu ulicy Warszawskiej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sielec, Wielowieś, Nadole, Dzików, Zakrzów, Miechocin, Ocice, Mokrzyszów oraz Sobów.

Wybudowaliśmy sieć wodociągową na osiedlu Wielowieś – Północ i wymieniliśmy odcinki tej sieci na osiedlach Serbinów i Bogdanówka.

Zmodernizowaliśmy także pompownię główną i części biologicznej oczyszczalni ścieków. Przebudowaliśmy odcinek drogi wojewódzkiej nr 871 pomiędzy Stalową Wolą i Tarnobrzegiem. W październiku 2010 roku rozpoczęliśmy modernizację kolejnego odcinka tej drogi, przebiegającego przez Tarnobrzeg. 

W styczniu br. przystąpiliśmy do likwidacji skutków powodzi w infrastrukturze tarnobrzeskiej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W ramach umowy odbudujemy oczyszczalnię ścieków i przeprowadzimy jej rozruch oraz przywrócimy sprawność grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w osiedlach Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików.