c

Dziennikarze na torach

Press release 16.11.2012 11:00 CET

Na zaproszenie PKP Polskie Linie Kolejowe projekt wzmocnienia podtorza w Biadolinach Radłowskich (pow. tarnowski) odwiedziła grupa dziennikarzy. Spotkanie na budowie Skanska odbyło się w ramach zorganizowanego przez PKP PLK wyjazdu dziennikarzy na modernizowaną linię kolejową Kraków-Rzeszów.

wzmocnienie podtorza

Budowę Skanska odwiedziła grupa ok. 20 przedstawicieli mediów ogólnopolskich (m.in. TVP) i lokalnych (m.in. Radio Kraków). Na pytania dziennikarzy odpowiadał Menadżer Projektu, Witold Miśtak, który oprowadził przedstawicieli mediów po terenie budowy. Witold Miśtak zapoznał dziennikarzy m.in. z technologią wykonywanych przez nas robót, opowiedział o bezpieczeństwie na projekcie oraz intensywnym harmonogramie prac.

Mocniejsze fundamenty torów

Na trasie  Biadoliny-Bogumiłowice za kwotę prawie 22 mln zł netto Skanska wykonuje wzmocnienie 7,6 km podtorza kolejowego. Odcinek ten jest częścią kluczowej dla Polski linii E30. Należy ona do Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który swój początek bierze w niemieckim Dreźnie, następnie przecina południe Polski (m.in. Zgorzelec, Wrocław, Opole, Katowice, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl), kierując się na Ukrainę aż do Kijowa.

Pociągi pojadą szybciej

Wzmocnienie podtorza jest jedną z kilku inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Ma ona na celu m.in. poprawę jakości połączenia krajów UE z Ukrainą. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość 160 km/h, a towarowe 120 km/h.

Skrócić ma się czas jazdy pociągów, poprawić przepustowość linii oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Z Krakowa do Rzeszowa będzie można dojechać w 75 minut, podczas gdy przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych czas przejazdu pociągiem na tej trasie wynosił prawie 2,5 godziny, a obecnie ze względu na prace prowadzone na torach wydłużył się do ponad 3 godzin.

Pierwszy etap na finiszu

Wzmocnienie podtorza Skanska wykonuje w dwóch etapach, z których pierwszy zbliża się właśnie do końca. Prace są realizowane w okresie zamknięć torowych wynikających z prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe na trasie między Krakowem a Rzeszowem. Zamknięcia poszczególnych fragmentów torów są tak zaplanowane, aby zapewniony był przejazd pociągów, a utrudnienia były jak najmniej odczuwalne dla pasażerów.