c

Fragment S8 „Wieluń - Łódź Południe” zakończony przed terminem

Press release 20.12.2013 13:15 CET

Z niemal miesięcznym wyprzedzeniem Skanska zakończyła budowę fragmentu drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Wieluń (wcześniejsza nazwa węzła to w. Walichnowy) do węzła Łódź Południe na autostradzie A1 (poprzednia nazwa węzła to w. Wrocław). Kontrakt o wartości prawie 162 mln zł netto firma wykonała w ciągu 26 miesięcy.

S8 - Węzeł „Wieluń - Łódź Południe”

Zakres całej inwestycji obejmował wykonanie nowej drogi o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na całym realizowanym odcinku, niezależnie od istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8. Odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Wieluń (Walichnowy), a węzłem Łódź Południe (Wrocław) będzie miał długość 104 km. Inwestycja została podzielona na 9 odcinków, z czego Skanska realizowała ostatni -dziewiąty.

W ramach podpisanej umowy Skanska wybudowała fragment drogi ekspresowej S8 o długości 1,3 km wraz z węzłem Łódź Południe oraz 2,8 km autostrady A1 w pobliżu Łodzi. Na tych odcinkach wykonaliśmy nawierzchnię betonową o powierzchni 135 000 m kw. - mówi Dorota Dudziak, Menadżer Projektu, Skanska. - Powstały także drogi dojazdowe z nawierzchnią asfaltową o powierzchni 17 400 m kw. Łączna długość wszystkich dróg wynosi około 11,5 km.

W toku prac zbudowaliśmy także 5 obiektów inżynierskich - 4 wiadukty drogowe i 1 przejście dla zwierząt nad autostradą A1. Zrealizowaliśmy także 5 przepustów żelbetowych i 5 przepustów rurowych. Łączna d��ugość obiektów mostowych wyniosła prawie 860 m - wylicza Robert Kołata, Menadżer Projektu Skanska (roboty mostowe).
- W ramach kontraktu wykonaliśmy także kanalizację deszczową i sieć wodociągową, a także instalacje teletechniczne, telematyczne, energetyczne oraz oświetleniowe.

Na kontrakcie zamontowane zostały panele akustyczne typu „zielona ściana”, zaprojektowane i wykonane przez Skanska. Panele akustyczne Skanska spełniają normy polskie i europejskie. Są one projektowane i wykonywane na podstawie aprobaty technicznej, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Termin realizacji prac wynosił 27 miesięcy od daty podpisania kontraktu, w rzeczywistości kontrakt zrealizowaliśmy w 26 miesięcy, łącznie z miesiącami zimowymi - dodaje Dorota Dudziak.

Droga europejska E67
S8 stanowi fragment europejskiej trasy E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Cały polski odcinek E67 ma długość 785 km, a w jego skład wchodzą: droga S61 (do Ostrowi Mazowieckiej), DK8, A8 i S8 (do granicy z Republiką Czeską).
Dostosowanie DK8 do standardów drogi ekspresowej pozwoli na wyeliminowanie niebezpiecznych punktów oraz skrócenie czasu przejazdu. Docelowo, trasa S8 przebiegać będzie od Wrocławia do Białegostoku, łącząc aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Zbudowany przez nas fragment planowo ma być oddany do ruchu w momencie ukończenia robót na A1.