c

Rozpoczyna się remont ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy

Press release 28.02.2014 16:10 CET
Nowa nawierzchnia, kilka kilometrów chodników i ścieżek rowerowych, ronda, zatoki autobusowe, a  całość oświetlona przez 180 latarni – tak będzie wyglądać ulica Jaworzyńska po zakończeniu inwestycji. Dzisiaj została podpisana umowa z firmą Skanska na przebudowę ulicy. Wartość kontraktu wyniesie niemal 42 mln zł netto. Inwestorem jest Urząd Miasta Legnica. 
Download file

Zakres zadania obejmuje przebudowę 2,5 kilometra ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej, czyli do Obwodnicy Zachodniej, a także fragment ul. Grabskiego od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do ul. Wojska Polskiego (ok. 260 m). 

W wyniku przebudowy powstaną 2 ronda - na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ulicami Andersa, Chłapowskiego i Traugutta oraz na skrzyżowaniu z ulicami Rataja i Oświęcimską.

Pozostałe skrzyżowania, tj. z ulicami: Muzealną, Skarbka, Gwarną oraz z ul. Grabskiego i z ul. Borsuczą, zostaną przebudowane i wyposażone w dodatkowe pasy do tzw. lewoskrętów. Zapewni to płynność, komfort i bezpieczeństwo ruchu wszystkim użytkownikom.

Ponadto, w ramach inwestycji powstanie 6 km chodników, 5 km ścieżek rowerowych, 3,5 km kanalizacji deszczowej, 8 zatok autobusowych, a całość oświetli 180 latarni. W latarniach zastosowane zostaną oprawy energooszczędne typu LED, co wpłynie na obniżenie opłat za prąd o połowę.

Korzyści z inwestycji

Ta znacząca dla miasta inwestycja niesie za sobą wiele korzyści. Konstrukcja nawierzchni o odpowiedniej trwałości i nośności, a także ronda, przebudowane skrzyżowania, chodniki - wszystko to ma zapewnić płynność, komfort i bezpieczeństwo ruchu wszystkim użytkownikom. Dojazd z centrum Legnicy do obwodnicy DK 3 będzie zdecydowanie dogodniejszy.

Dodatkowo, okoliczni mieszkańcy zyskają 3,5 km kanalizacji deszczowej. Ponadto, za sprawą wybudowanego kanału technologicznego szerokopasmowej sieci teleinformatycznej osoby zamieszkujące teren wzdłuż całej ul. Jaworzyńskiej będę mogły w każdej chwili, bardzo szybko podłączyć sie do Internetu.

Planowany harmonogram

Prace ruszą w ostatnim tygodniu marca. - By nie wyłączać całkowicie z ruchu tej ważnej arterii komunikacyjnej Legnicy, prace będziemy prowadzić etapami – mówi Mariusz Szczepaniak, Kierownik Budowy, Skanska. - Rozpoczynamy od przebudowy skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ulicami: Muzealną, Skarbka, Gwarną do wysokości ul. Szkolnej – ten fragment planujemy sfinalizować do końca czerwca br. Równolegle będziemy prowadzić prace na odcinku ul. Grabskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jaworzyńską. Na realizację tego fragmentu mamy czas do końca roku. W 2015 r. roku roboty będą prowadzone na odcinkach: od ul. Szkolnej do ul. Grabskiego, rok 2016 jest przewidziany na kolejny etap – od ul. Grabskiego do ul. Boiskowej, a początek roku  2017 – od ul. Boiskowej do ul. Borsuczej. Umowny termin zakończenia całości inwestycji przypada na maj 2017 roku.

Obecnie trwają uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy. O szczegółach dotyczących objazdów będziemy informować na bieżąco,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Zadanie, które rozpoczynamy, to duża inwestycja - mówi Michał Kubów, Menadżer Projektu, Skanska. - Na remontowanym odcinku będziemy wykonywać jednocześnie prace z różnych branż, tj. roboty drogowe, kanalizację deszczową, sanitarną, techniczno -teleinformatyczną, sieć wodociągową, gazową i  ciepłowniczą, sygnalizację świetlną i oświetlenie drogowe. Przed nami więc planowanie i koordynacja wszystkich robót na wysokim poziomie, a także codzienna dbałość, by prowadzone prace pogodzić z miejscowym ruchem samochodowym i pieszym.

Do wykonania jest 72 tys. m sześc. robót ziemnych. Wbudowanych zostanie: 17 tys. ton mas bitumicznych, 22 tys. ton stabilizacji cementem, 9 tys. ton stabilizacji popiołowo-żużlowych i 26 tys. ton kruszywa kamiennego.

Pod okiem archeologa

Ulica Jaworzyńska na odcinku od ul. Skarbka do ul. Grabskiego oraz ul. Grabskiego leżą  na terenie zabytkowego, miejskiego zespołu budowlanego dzielnicy Tarninów wpisanego do rejestru zabytków. W związku z tym prace ziemne w tym rejonie będą prowadzone pod okiem konserwatora zabytków.

Ponadto, podczas realizacji inwestycji wskazane zostanie stanowisko archeologiczne. Istnieje możliwość, że w tym miejscu zostaną odkryte ciekawe przedmioty po średniowiecznych poszukiwaczach złota. Podczas budowy Obwodnicy Zachodniej przy zbiegu ul. Jaworzyńskiej i Borsuczej, nad dawnym zakolem Kaczawy, odkryto pozostałości po średniowiecznej płuczce złota. To odkrycie wskazuje, że złoto było wypłukiwano nie tylko w Złotoryi, Legnickim Polu, ale także w Legnicy.

Pobierz