c

Skanska zakończyła przed terminem obwodnicę Siewierza

Press release 19.11.2010 00:00 CET

Południowa Obwodnica Siewierza jest już otwarta dla ruchu. Skanska zakończyła prace na dwa miesiące przed planowanym terminem. Wartość kontraktu wyniosła 185,5 mln zł brutto.

Powierzona Skanska inwestycja obejmowała budowę dwujezdniowej drogi o długości 5,7 km, sześciu obiektów mostowych nad drogami i linią kolejową oraz dwóch mostów nad rzeką Przemszą.

Nowa wybudowana obwodnica została połączona z istniejącym układem drogowym poprzez skrzyżowanie i dwa ronda. Kontrakt objął także budowę 1,25 km jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 793, dziewięciu odcinków dróg gminnych i lokalnych o łącznej długości około 3,5 km oraz 33 dróg dojazdowych do pól zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi DK78.

Nad drogami lokalnymi wybudowaliśmy cztery wiadukty bez połączenia z obwodnicą, wiadukt nad linią kolejową, dwujezdniowy wiadukt nad drogą DK1 z połączeniem z obwodnicą oraz dwa mosty nad rzeką Przemszą. Nad Czarną Przemszą powstał dwujezdniowy most drogowy o długości 66 m — mówi Krzysztof Rogowski, Kierownik Robót Mostowych. — Wybudowaliśmy go w technologii belkowo—płytowej. Obiekt jest posadowiony na palach wielkośrednicowych.

Obwodnica została połączona z drogą krajową nr 1 poprzez dwupoziomowy węzeł drogowy wraz z ośmioma łącznicami. Wiadukt nad drogą krajową ma 77 m długości.

Wykonaliśmy go w konstrukcji belek struno-betonowych — mówi Tomasz Przepiórka, Kierownik Robót Mostowych. — Prace realizowaliśmy przy zachowaniu ciągłości ruchu na trasie DK1 w obu kierunkach. Taki sposób prowadzenia robót pozwolił na zmniejszenie utrudnień dla kierowców w rejonie prowadzenia prac.

Obwodnica poprawi warunki życia mieszkańców Siewierza i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Umożliwi kierowcom ominięcie centrum miasta, a dzięki temu odciąży Siewierz od hałasu i uciążliwości związanych z ruchem samochodowym.