c

Nowy most w ciągu alei Pokoju w Częstochowie

Press release 10.06.2014 07:45 CET

Wysłużony most drogowo-tramwajowy na Warcie w ciągu alei Pokoju w Częstochowie doczeka się modernizacji. Wykona ją Skanska na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Inwestycja będzie kosztowała 7,5 mln zł brutto.

Częstochowa most

Prace będą polegały na rozebraniu istniejącego obiektu i wybudowaniu w jego miejscu nowego mostu. Skanska wykona go do końca listopada tego roku.

Nowy most

Obecny most na alei Pokoju pochodzi z lat 50. Jest już w bardzo złym stanie technicznym i już dawno utracił swoją nośność. Od dłuższego czasu jezdnia w rejonie mostu jest zwężona z czterech do dwóch pasów, by zmniejszyć liczbę pojazdów jednorazowo znajdujących się na osłabionej budowli. Zakaz mijania się na moście mają także tramwaje.

- W miejscu doczasowego mostu powstaną dwa nowe obiekty o szerokości 9,70 i 18,60 m i długości całkowitej 41,5 m razem ze skrzydłami – mówi Michał Łukaszkiewicz, Skanska. Zgodnie z wymaganiami MZDiT Skanska przy budowie mostu zatrudni co najmniej 2 osoby bezrobotne na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy. Na czas budowy mostu ruch na alei Pokoju będzie całkowicie zamknięty – zarówno dla samochodów, jak i tramwajów.

Przebudowa drogi i torowiska

W ramach inwestycji Skanska wykona też ściankę oporową stabilizującą nasyp przy ścieżce rowerowej od strony północnej mostu, przebuduje drogi na dojazdach i chodniki.

- Przebudujemy też torowisko tramwajowe na dojazdach i sieć trakcji tramwajowej – mówi Michał Łukaszkiewicz.  Inwestycji będzie towarzyszyć przebudowa sieci, budowa kanalizacji deszczowej, umocnienie skarp i brzegów koryta rzeki.