c

Naprawimy wał wiślany w Krakowie

Press release 08.07.2011 13:00 CET

W ramach usuwania szkód popowodziowych w Krakowie naprawimy nachylenie skarpy odwodnej i uszczelnimy jej podłoże na długości prawie 300 m. Roboty wykonamy na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wartość podpisanego kontraktu to 2,8 mln zł brutto.

Odcinek wału, który poddamy naprawie, zlokalizowany jest w rejonie śluzy wałowej przy ul. Widłakowej i dalej w górę Wisły. Prace zakończą się w listopadzie br.

Zakres prac

Zaczniemy od rozebrania korony wału do głębokości ok. 0,5 m na całej długości odcinka objętego robotami. Następnie przebudujemy skarpę odwodną i uszczelnimy wał przesłoną iniekcyjną.

Wykonamy także przesłonę w podłożu wału w technologii Jet grouting – mówi Łukasz Then, Menedżer Projektu, Skanska. – To proces wzmacniania podłoża gruntowego polegający na mieszaniu gruntu z zaczynem cementowo-bentonitowym, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Na zakończenie prac wykonamy humusowanie skarpy wału i obsiejemy ją trawą.

W związku z tym, że na remontowanym wale znajduje się ścieżka rowerowa łącząca Kraków z Tyńcem, konieczne będzie jej rozebranie na czas prac budowlanych.  Po zakończeniu robót odtworzymy koronę wału wraz z odbudową ścieżki rowerowej.

Nasze doświadczenie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową. Wykonujemy obwałowania, pompownie i bulwary. Zabezpieczyliśmy przed powodzią Kraków, podwyższając i modernizując istniejące obwałowania i bulwary wiślane od stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie oraz tzw. strefy cofkowe i wały rzek Rudawa i Wilga. Wśród naszych projektów jest również modernizacja obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu, które zapewniło kompleksową ochronę miasta przed powodzią.

Skanska w Małopolsce

Naprawa wału w rejonie ul. Widłakowej w Krakowie to nie jedyna inwestycja realizowana przez Skanska w Małopolsce. Najważniejszą budową prowadzoną obecnie przez firmę w regionie małopolskim jest zbiornik wodny Świnna Poręba. Ponadto, budujemy zachodnią obwodnicę Kęt, wiadukt nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka, a w Skawinie modernizujemy oczyszczalnię ścieków i budujemy zakład zagospodarowania odpadów oraz Park Technologiczny.