c

Zbudujemy kanalizację sanitarną w Markach k. Warszawy

Press release 19.07.2011 13:30 CET

Skanska podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Marek w województwie mazowieckim. Wartość kontraktu wynosi prawie 17 mln zł brutto.

W ramach umowy wybudujemy 18 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 3,1 km kanalizacji ciśnieniowej. Wykonamy także 5 przepompowni sieciowych i 55 przepompowni przydomowych oraz 95 metrów przepustu melioracyjnego. Do zadań na tym kontakcie będzie też należało odtworzenie nawierzchni drogowych i wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni.

Prace zrealizujemy w ciągu 18 miesięcy. Inwestorem jest „Wodociąg Marecki" – spółka, której właścicielem Miasto Marki.  

Prace prowadzone będą na obszarze ograniczonym rzeką Długą i ulicami: Piłsudskiego, Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrą, Sowińskiego oraz Ceglaną.  

Dzięki naszej realizacji zdecydowanie poprawi się jakość życia mieszkańców Marek - mówi Ryszard Dec, Menedżer Projektu, Skanska. - Obecnie stopień skanalizowania gminy wynosi około 33%, co oznacza, że większość mieszkańców wciąż nie jest podłączona do systemu kanalizacji sanitarnej.  

Budowa kanalizacji przyczyni się również do poprawy środowiska naturalnego. Nieuregulowana gospodarka ściekowa stanowi poważne zagrożenie dla środowiska wodnego, a w szczególności wód podziemnych - mówi Tomasz Wójtowicz, Inżynier Projektu, Skanska. - Bezodpływowe zbiorniki na ścieki nie są szczelne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Powierzone naszej Firmie prace są częścią programu, którego łączna wartość wynosi 185,5 mln zł i obejmuje budowę ok. 155 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (w tym 31 km przyłączy), 35 pompowni (w tym modernizację 2 istniejących) oraz 465 pompowni przydomowych. Inwestycja ma charakter robót liniowych i została podzielona na dwa obszary realizacyjno-zadaniowe: część południową i północną, oddzielone granicą rzeki Długiej (zwanej Kanałem Markowskim).

To nasz kolejny kontrakt z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku, a obecnie realizujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Pułtusku, Nowym Dworze Mazowieckim oraz Brwinowie.