c

Ulica Purkyniego we Wrocławiu zostanie przebudowana

Press release 20.11.2012 15:30 CET

Za 16 miesięcy prestiżowa wrocławska ulica Purkyniego zyska, „cichą” nawierzchnię, nowe chodniki, oświetlenie, ławki, kosze, krzewy i trawniki. Wartość inwestycji to niemal 6,8 mln zł netto. Kontrakt realizuje Skanska na zlecenie Spółki Wrocławskie Inwestycje.

ul. Purkyniego

Inwestycja, obejmująca przebudowę ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego - od  ul. Kraińskiego do ul. Wyszyńskiego, jest realizowana przez Skanska w systemie „Projektuj i Buduj”. Przez pierwsze 8 miesięcy powstanie projekt przebudowy, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w połowie 2013 roku – rozpocznie się remont ulicy.

Organizacja ruchu

- Planujemy najpierw zamknąć dla ruchu odcinek ul. Purkyniego - od ul. Kraińskiego do ul. Styki i Kossaka przy Panoramie Racławickiej, a następnie, w drugim etapie odcinek do ul. Wyszyńskiego - mówi Dariusz Kotarski, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. – Objazd planowany jest przez plac Powstańców Warszawy, ulicę Oławską i plac Dominikański do ul. Kraińskiego. Poszczególne odcinki będziemy remontować po kolei, by nie stwarzać dużych utrudnień w ruchu. Postaramy się ograniczyć do minimum niedogodności i umożliwić dojazd do strategicznych miejsc w okolicach ulicy Purkyniego, takich jak Muzeum Narodowe, Panorama Racławicka, gimnazjum czy hotel Radisson Blu.

Efekt remontu

Skanska zmodernizuje całą ulicę Purkyniego na długości 530 m i wykona 1200 m chodników z płyt powiązanych z kostką kamienną i kamiennymi krawężnikami. Dwukierunkowa jezdnia będzie miała szerokość 7 m. W rejonie Zatoki Gondol i Wzgórza Polskiego powstaną zatoki postojowe dla autobusów i samochodów.

Ruch rowerowy będzie odbywał się wspólnie z samochodowym po jezdni, ale na wyznaczonych pasach - tylko dla rowerów. Ponadto dla rowerzystów powstaną miejsca parkingowe. Przestrzeń przed Muzeum Narodowym zostanie uporządkowana, po zlikwidowaniu betonowych gazonów z lat 60. i wykonaniu nowej nawierzchni chodnika.

Skanska zagospodaruje też plac wejściowy do parku im. Juliusza Słowackiego i przebuduje skrzyżowania z ulicami: Wyszyńskiego, Kraińskiego, Bernardyńską, Styki, Kossaka, Frycza-Modrzewskiego i Garncarską. Po remoncie ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie uliczne. Przejścia dla pieszych zostaną podniesione w stosunku do jezdni, co zadziała jak progi spowalniające i uspokoi ruch.

Zakres prac obejmie też ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż całej ulicy, wykonanie nasadzeń krzewów i trawniki, sygnalizacji świetlnej oraz sieci wodociągowych, odwodnienia i kanalizacji ogólnospławnej, a także zabezpieczenie istniejących sieci CO i przepięcie gazociągu w ulicy Bernardyńskiej.

„Cicha” nawierzchnia

Warstwa ścieralna na ul. Purkyniego zostanie wykonana z asfaltu modyfikowanego gumą, wytworzonego w naszej Wytwórni Mas Bitumicznych w Nasławicach – mówi Grażyna Janicka, Główny Technolog, Skanska.- Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na redukcję hałasu w porównaniu do nawierzchni tradycyjnych. 

Asfalt gumowy to mieszanka lepiszcza asfaltowego i gumy odzyskanej ze zużytych opon samochodowych, które stanowią duży problem w Polsce i na świecie. Zastosowana technologia pozwoli na utylizację zalegających opon samochodowych i ponowne ich wykorzystanie. Jest to również działanie proekologiczne.

Pobierz