c

Dni Środowiska Skanska na budowie w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w Łodzi

Press release 28.10.2014 13:50 CET

Na budowie zaplecza warsztatowo-garażowego w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w Łodzi odbył się pokaz z okazji Dni Środowiska z udziałem Służb Lotniskowych. Organizatorem pokazu była Skanska.

Akcja gaśnicza Lotniskowej Straży Pożarnej

Ewakuacja pasażerów z samolotu, gaszenie pożaru oraz niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnej z samolotu to ćwiczenia, jakie można było zobaczyć na lotnisku.

Edukacja ekologiczna
Pokaz został przeprowadzony pod hasłem „Niebezpieczne związki”. Podjęte w ramach pokazu działania miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników budowy na terenie Portu Lotniczego. Zwróciliśmy m.in. uwagę na zastosowanie sorbentu do zabezpieczania  i neutralizowania wycieków substancji niebezpiecznych z samolotu, grożących zanieczyszczeniem środowiska – mówi Klaudiusz Furczyński, Inżynier budowy - Specjalizacja BHP, Skanska.

Podczas ćwiczeń mówiliśmy nie tylko o zagrożeniach, jakie mogą powodować substancje niebezpieczne, ale i o tym, jak postępować, żeby potencjalne zagrożenia zmniejszać. Zwróciliśmy także uwagę na nowy sposób oznakowania substancji chemicznych wprowadzany w Unii Europejskiej oraz poznaliśmy metody działania służb ratunkowych – mówi Klaudiusz Furczyński.
Ćwiczenia przeprowadzone zostały przez Służby Lotniskowe: Lotniskową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Celną, Służbę Ochrony Lotniska. Na specjalne zaproszenie Komendanta LSP gośćmi pokazu byli również pracownicy służb lotniskowych z całej Polski. Ewakuowanymi pasażerami byli pracownicy Skanska.

Poprawa poziomu bezpieczeństwa
Budowa zaplecza warsztatowo-garażowego w porcie lotniczym w Łodzi trwa od marca br. Prace wykonuje Skanska na zlecenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Wartość robót wyniesie niemal 14 mln złotych netto.

Inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa łódzkiego lotniska. Zaplecze garażowo-warsztatowe zagwarantuje właściwe warunki postoju, obsługi oraz sprawność sprzętu. 

W zakresie umowy oprócz budynku warsztatowo-garażowego z częścią socjalno-biurową Skanska wykona m.in. drogi manewrowe, zbiornik na olej opałowy i retencyjny na wodę deszczową oraz instalację paliwową - mówi Sebastian Tryniszewski, Menadżer Projektu, Skanska.
- Wykonaliśmy już w całości konstrukcję budynków, zadaszenie, ślusarkę aluminiową w części obudowy hal stalowych, zbiornik olejowy, instalację olejową do nagrzewnic w halach warsztatowych, instalację klimatyzacji, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach socjalnych – wymienia Michał Piechura, Kierownik Budowy, Skanska. 

- Obecnie trwają prace związane z wykonaniem elewacji budynku socjalnego i prace wykończeniowe. Kończymy obudowę hal stalowych, układamy kostkę brukową na terenie zewnętrznym, wykonujemy zbiornik retencyjny i prowadzimy prace związane z instalacją ciepła technicznego na małej hali. Wykonujemy także kotłownię oraz zawieszamy grzejniki – wymienia Kierownik Budowy.
- Przed nami jeszcze m.in. wyposażenie budynku, wykonanie instalacji solarnej oraz biały montaż – dodaje.

Parametry techniczne obiektu
Zaplecze warsztatowo-garażowe to obiekt 2- kondygnacyjny w części socjalno-biurowej oraz 1-kondygnacjny w częściach warsztatowej i magazynowej. Konstrukcja budynku jest mieszana. Część magazynowa oraz warsztatowo-garażowa wykonana została w konstrukcji ram stalowych  3-przęsłowych o rozpiętości 30 metrów. Jedno pole w części magazynowej tworzy wiatę (otwarta myjnia). Część socjalno-biurowa jest murowana, przykryta stropami żelbetowymi. Schody są monolityczne, żelbetowe. Na elewacjach zastosowano płyty warstwowe w częściach: garażowej, warsztatowej i magazynowej, zaś w części socjalno-biurowej tynk akrylowy. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 5 918,85 m kw., zaś kubatura 26 491,93 m sześc.

Kolejny kontrakt dla lotniska
To już kolejny kontrakt, jaki zrealizujemy na tym lotnisku. W 2011 roku wykonaliśmy wieżę kontroli lotów na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - przypomina Sebastian Tryniszewski.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (dawniej i nadal oficjalnie Port lotniczy Łódź-Lublinek) jest międzynarodowym portem lotniczym, zlokalizowanym 6 km od centrum Łodzi. Działał nieprzerwanie od września 1925. Do końca lat 50. był ważnym węzłem komunikacyjnym w Polsce, potem został zamknięty. Pod koniec lat 90. lotnisko zostało ponownie otwarte do użytku publicznego. Łódzki port lotniczy jest ósmym najruchliwszym portem lotniczym w Polsce.