c

Opolanie zyskają węzeł nad obwodnicą

Press release 15.01.2013 13:00 CET

W ciągu 18 miesięcy Skanska wybuduje węzeł komunikacyjny nad północną obwodnicą Opola. Koszt budowy to ponad 27,5 mln zł netto. Inwestorem projektu jest Urząd Miasta w Opolu. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Obwodnica omija Opole od strony północnej i wschodniej i stanowi fragment trzech dróg krajowych: DK45, DK46 i DK94. Projekt węzła, który wybuduje Skanska, zakłada likwidację obecnego skrzyżowania z ulicami Budowlanych i Sobieskiego oraz wybudowanie tam podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów. Kierowcy, którzy będą chcieli z miasta pojechać obwodnicą lub przejechać nad nią, skręcą w lewo na rondzie przy ul. Składowej i pojadą nową jezdnią na wiadukt oraz układ zjazdów i wjazdów.

Zakres prac

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych musimy opracować projekt wykonawczy na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej – mówi Małgorzata Żarnowiecka-Halicka, Menadżer Projektów, Skanska. – Prace projektowe mogą potrwać do wiosny.

- Po wykonaniu prac projektowych przystąpimy do realizacji inwestycji. Wybudujemy węzeł drogowy z dwoma rondami, wiadukt nad obwodnicą północną, przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz rondo na drodze wojewódzkiej nr 454 – mówi Małgorzata Żarnowiecka-Halicka.

Zakres prac obejmie również m.in. roboty drogowe i konstrukcyjne, budowę przepustów oraz elementów ochrony środowiska, budowę ekranów akustycznych oraz oświetlenia ulicznego. Skanska przebuduje urządzenia kolidujące (urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć gazową i urządzenia melioracyjne). Na koniec prac Skanska zadba o prawidłowe oznakowanie oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Korzyści dla mieszkańców

Głównym udogodnieniem, wynikającym z inwestycji dla mieszkańców będzie rozładowanie korków tworzących się na obwodnicy. Dzięki przebudowie skrzyżowania z ul. Budowlanych i Sobieskiego ruch na obwodnicy będzie płynniejszy. Węzeł to nie wszystko. W trosce o mieszkańców zaprojektowano również ekrany akustyczne, dzięki którym zostanie znacznie ograniczona emisja hałasu.

Stosowanie izolacji w postaci ścian akustycznych skutecznie zmniejsza także negatywne oddziaływanie hałasu na środowisko naturalne. Z myślą o środowisku w ciągu trasy powstaną również przepusty dla zwierząt oraz elementy ochrony środowiska.

Skanska na Opolszczyźnie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, ogólnobudowlanych oraz inżynieryjnych. W Opolu wykonaliśmy zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią.

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w przyszłości.

W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie oraz remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek.

Obecnie na terenie województwa opolskiego prowadzimy kilka projektów z zakresu budownictwa inżynieryjnego. Są to: budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, a także kompleksowa poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego oraz modernizacja stopnia wodnego w Chróścicach. Prowadzimy również modernizację torów kolejowych w Czarnowąsach.