c

Kolejowy odcinek Stryszów-Zembrzyce już otwarty

Press release 12.12.2014 20:25 CET

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Inwestycję zrealizowała Skanska na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt zakończył się 6 miesięcy przed planowanym terminem. Wartość zadania to blisko 170 mln zł netto.

fot. Robert Jaskot, Skanska

W ramach prac budowlanych na terenie zbiornika Świnna Poręba, RZGW oraz PKP otworzyły linię kolejową łączącą Kraków z Zakopanem na odcinku Stryszów-Zembrzyce. W uroczystym otwarciu wzięli udział:Witold Sumisławski, Prezes KZGW, Małgorzata Owsiany, Dyrektor RZGW w Krakowie, Józefa Majerczak, Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Sławomir Cebo, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie.

Nowe mosty kolejowe
Na nowej trasie kolejowej powstały dwa mosty. Dłuższy, prawie 400-metrowy obiekt powstał w Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej nad rzeką Skawą. - Siedmioprzęsłowy most o konstrukcji łukowej, usytuowany jest na podporach o wysokości 24 m – tłumaczy Robert Jaskot, Menadżer Projektu, Skanska. To największy tego typu obiekt w Małopolsce. Tym mostem na trasie Kraków-Zakopane pasażerowie przejadą nad lustrem wody zbiornika Świnna Poręba.

Drugi zlokalizowany jest w Dąbrówce. Przeprawa przez Stryszówkę ma 4 przęsła, długość 234 m i wysokość 27 m. Jest częścią projektu przełożenia fragmentu linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Sucha Beskidzka.

W trosce o środowisko przyrodnicze zaprojektowano i wykonano ekrany akustyczne, osadniki na rowach odwadniających oraz przejścia przez przepusty dla żab i małych zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi.

Nowa droga i most drogowy
Poza mostami kolejowymi powstał również jeden drogowy w miejscowości Dąbrówka oraz droga na terenie Zembrzyc i Stryszowa. - Obiekt drogowy ma 234 m długości, 14,5 m szerokości i maksymalną wysokość 28 m. Jest zbudowany z 4 przęseł o długości 56,7 m każde – mówi Jacek Kapałka, Kierownik Budowy, Skanska. Ustrój nośny został podwieszony do łuków żelbetowych za pomocą wieszaków prętowych. Przez most przebiega nowa trasa z Zembrzyc do Stryszowa o długości 5,4 km i jezdni o szerokości 6 m. – Droga ta jest położona wzdłuż brzegu przyszłego zbiornika, równolegle do linii kolejowej na nasypie hydrotechnicznym – tłumaczy Jacek Kapałka. W najbliższy poniedziałek, tj. 15 grudnia br. o godz. 9.00 odbędzie się próbne obciążanie mostu.

Unikatowość
Linia kolejowa Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce to jedyna w Polsce linia budowana od podstaw w nowym śladzie. Pozostałe są modernizowane i rozbudowywane. - Zastosowaliśmy tu niespotykaną nigdzie w Polsce technologię budowy mostów kolejowych – łuki żelbetowe z podwieszonym do nich żelbetowym, sprężonym korytem balastowym – informuje Jacek Kapałka. To niewątpliwie najbardziej prestiżowy obiekt kolejowy zrealizowany przez Skanska w Polsce.

Bezpieczna Małopolska
Przełożenie linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce to strategiczny projekt dla województwa małopolskiego ze względu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów, w tym miast: Kraków i Wadowice. Bez przełożenia linii kolejowej biegnącej dnem zbiornika nie można byłoby go napełniać. Obecnie nie ma przeszkód do rozpoczęcia użytkowania zbiornika, co zmniejszy ryzyko powodzi.

Zbiornik Świnna Poręba
Zbiornik wodny w Świnnej Porębie jest trwającą od 1986 roku inwestycją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zlokalizowany jest w województwie małopolskim, w powiatach wadowickim i suskim, na terenach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zbiornik będzie się rozciągał od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości ok. 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu. Pierwszy test zbiornik przeszedł podczas powodzi w 2010 roku zbiornik, przyjmując ponad 60 mln m³ wody i zmniejszając tym samym falę powodziową na Wiśle, która przeszła przez Kraków.