c

Skanska zmodernizuje Szkołę Podstawową nr 47 we Wrocławiu

Press release 28.03.2012 14:15 CET

Skanska podpisała kontrakt na budowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej we Wrocławiu. Prace, o wartości niemal 12 mln zł brutto, zrealizujemy do końca 2013 roku.

Przed nami duże wyzwanie – mówi Agnieszka Tarnawa, Menadżer Projektu, Skanska. - Musimy zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, który będzie przez nas stopniowo przejmowany i na bieżąco oddawany do użytku.

Naszym zadaniem będzie przebudowa i rozbudowa pochodzącego z lat 20. XX wieku budynku szkolnego. Obiekt zostanie całkowicie odnowiony. Renowacja zabytkowej elewacji będzie prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. Wyburzymy salę gimnastyczną wraz z łącznikiem oraz stropy wewnątrz modernizowanego budynku. Piwnica zostanie pogłębiona, a poziom posadzek wyrównany. Na piętrze powstanie stołówka szkolna i szatnia dla dzieci. Znajdujący się na tej samej kondygnacji węzeł cieplny zostanie przeniesiony i będzie zasilał nowy i istniejący budynek. Wyższe kondygnacje całkowicie odnowimy, wyburzymy ściany działowe, a nowe sale lekcyjne przystosujemy do potrzeb nauczania. Na poddaszu, zaadaptowanym na potrzeby szkoły, powstaną sale lekcyjne i sanitariaty.

Wybudujemy także dużą salę gimnastyczną, czteropiętrową dobudówkę szkoły oraz łącznik do sali gimnastycznej. W dobudowanej części budynku znajdować się będą nowe sale dydaktyczne.

W istniejącym budynku wykonamy nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Budynek zostanie wpięty do sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zbudujemy drogi i zjazdy oraz zagospodarujemy tereny wokół szkoły.

Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – w ciągach komunikacyjnych nie będzie progów, a między kondygnacjami można się będzie przemieszczać również windą oraz platformą przychodową.