c

Skanska zakończyła przed terminem modernizację budynku Politechniki Opolskiej

Press release 23.05.2011 12:05 CET

Skanska zakończyła modernizację budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Wartość kontraktu wyniosła ponad 19 mln zł brutto. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Politechniki Opolskiej. Prace zakończyły się siedem miesięcy przed terminem.

Budynek Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii to pierwszy z obiektów wchodzących w skład powstającego II Kampusu Politechniki Opolskiej. 

Zakres prac

W ramach projektu zmodernizowaliśmy stary, pokoszarowy budynek przeznaczony dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Obiekt składa się z trzech kondygnacji oraz poddasza. Znalazło się w nim ok. 250 pomieszczeń: administracyjnych i naukowo-badawczych, sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz 3 sale seminaryjne na 100 miejsc każda.

Inwestycja objęła wykonanie prac rozbiórkowych, ścian działowych, klatek schodowych oraz szybów windowych. W przebudowanym budynku wymieniliśmy poszycie dachu i orynnowanie. W miejscach wewnętrznych wyburzeń wzmocniliśmy stropy, przebudowaliśmy klatki schodowe, wymieniliśmy również podłogi oraz stolarkę okienną. Przebudowaliśmy instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz założyliśmy system wentylacji budynku. Wykonaliśmy również elewację z piaskowca, dzięki czemu budynek zyskał bardziej nowoczesny wygląd.

Zgodnie z wymaganiem inwestora na ukończenie projektu mieliśmy 33 miesiące – mówi Marek Nosal, Menedżer Projektu. – Potencjał naszej firmy i odpowiednia organizacja prac umożliwiły jednak zrealizowanie kontraktu w znacznie krótszym czasie. Prace zakończyliśmy siedem miesięcy przed terminem wynikającym z umowy.

Korzyści z nowego budynku

Realizacja projektu poprawi infrastrukturę dydaktyczno-badawczą oraz warunki kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej poprzez stworzenie nowych miejsc nauki i pracy. Politechnika będzie mogła zwiększyć liczbę wykwalifikowanych kadr i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji. Nowy budynek wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności uczelni na rynku usług badawczo-dydaktycznych.

Lokalne działania

Inwestycja dla Politechniki Opolskiej nie jest pierwszym projektem naszej firmy w tym mieście. W latach 2004 – 2006 zrealizowaliśmy strategiczne dla miasta zadanie, jakim było zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki z przebudową koryta i międzywala Odry oraz modernizacją towarzyszących obiektów hydroinżynieryjnych. Zapewniło to miastu kompleksową ochronę przed powodzią oraz zwiększyło jego atrakcyjność turystyczną.

Skanska dla uczelni wyższych w całej Polsce

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu obiektów dla polskich uczelni wyższych. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechniki Rzeszowskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie realizujemy Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego, Bibliotekę i Centrum Nauk Informatycznych dla Politechniki Poznańskiej, a także Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Budujemy również Wydział Biologii Molekularnej i  Wydział Chemii dla Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi, Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektryki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regionalne Centrum Informatyczne dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kwietniu br. podpisaliśmy umowę na wykonanie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.