c

Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Tychach

Press release 26.06.2009 00:00 CET

Skanska zakończyła modernizację osadowej części oczyszczalni ścieków w Tychach – Urbanowicach. Wartość kontraktu wyniosła 7,9 mln EUR brutto. Inwestorem była Gmina Tychy. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę i unowocześnienie części osadowo-gazowej oczyszczalni. Wybudowaliśmy dwa żelbetowe zbiorniki WKF o pojemności 5500 m sześc. każdy. W zbiornikach tych podczas fermentacji osadów wydziela się gaz, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zużywanej na potrzeby oczyszczalni. Ponadto, zrealizowaliśmy budynek stacji zagęszczania osadu i odsiarczalnik gazu.

- W ramach kontraktu przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy także obiekty ciągu osadowo-gazowego, tj.: stację odwadniania osadu, zbiorniki: biogazu, buforowy i uśredniania osadu oraz zagęszczacze grawitacyjne – mówi Adam Grotowski, Menedżer Projektu, Skanska. - Obiekty te wyposażyliśmy w nowe urządzenia, m.in. wirówkę, zagęszczacz i mieszadła. Rozbudowaliśmy system sterowania i wizualizacji procesami oczyszczalni, założyliśmy system telewizji przemysłowej oraz wykonaliśmy drogi, chodniki i ukształtowanie terenu.

Modernizacja oczyszczalni usprawniła procesy technologiczne oraz poprawiła stan techniczny istniejących obiektów. Tym samym zwiększyła przepustowość i efektywność oczyszczalni. Jest to szczególnie ważne w związku z rozbudową tyskiej sieci kanalizacyjnej o ponad 320 km. Oczyszczalnia spełnia teraz wymogi przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

To już drugi projekt realizowany przez naszą Firmę w oczyszczalni w Tychach. Wcześniej zmodernizowaliśmy jej część biologiczną. Skanska ma wieloletnie doświadczenie z zakresu budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Do tej pory rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze, Myślenicach. Wybudowaliśmy także oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu i Stalowej Woli.