c

Skanska rozbuduje zajezdnię MPK w Rzeszowie

Press release 23.06.2014 16:08 CET

Zajezdnia MPK przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie zostanie rozbudowana. Inwestycję wykona Skanska na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie.

zajezdnia MPK

Zajezdnia przy ul. Lubelskiej zostanie rozbudowana do 25 kwietnia przyszłego roku. Inwestycja będzie kosztować 12,6 mln zł brutto.

Nowe hale

W ramach inwestycji przy ul. Lubelskiej powstaną hala napraw autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym i hala obsług codziennych autobusów. Hala przeznaczona do napraw autobusów będzie miała ponad 58 m długości, ponad 41 m szerokości i kubaturę 15,6 m³. – Znajdzie się w niej m.in. 6 stanowisk naprawy autobusów, warsztaty, myjnie i pomieszczenia biurowe – mówi Jan Majcher, Menadżer Projektu, Skanska.

Druga hala, którą dla MPK wybuduje Skanska, będzie przeznaczona co codziennej obsługi autobusów i na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. – Obiekt będzie mieć 5,6 tys. m³ kubatury, 851 m² zabudowy i 800 m² powierzchni pomieszczeń.

Rozbudowa parkingu

Dzięki rozbudowie zajezdnia MPK zyska nowy parking stanowiskowy wraz z placem manewrowym dla autobusów. Skanska wybuduje go na działce po powierzchni ponad 1 ha. - Parking będzie miał długość ponad 105 m i szerokość od 26,6 do 59 m – mówi Jan Majcher. – Wybudujemy dwa dojazdy do bazy MPK i plac manewrowy ze stanowiskami postojowymi.

Nawierzchnia parkingu będzie wykonana z betonu asfaltowego.

Rozbudowa infrastruktury

Inwestycja obejmuje również budowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym m.in. wykonanie przyłączy, modernizację stacji transformatowej, rozbudowę oświetlenia. Skanska wykona rozbudowę oświetlenia i kanalizacji oraz modernizację istniejącego placu postojowego.

Pobierz